Анкета

щодо розуміння науково-педагогічними, педагогічними, іншими працівниками політики академічної доброчесності, яка проводиться в Університеті

1. Чи розумієте Ви сутність академічної доброчесності? 2. Чи є порушеннями академічної доброчесності, за які передбачається відповідальність, такі факти: хабарництво, обман, необ’єктивне оцінювання? 3. Які заходи впливу можуть застосовуватися до науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників за порушення академічної доброчесності? 4. Які суб’єкти забезпечують реалізацію політики доброчесності в Університеті? 5. Які Ваші дії у випадку, якщо Ви виявили факт порушення академічної доброчесності студентом чи науково-педагогічним працівником? 6. Які, на Вашу думку, заходи потрібно проводити в Університеті для забезпечення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти? 7. Як Ви вважаєте, чи створено в Університеті середовище, у якому неприпустимі порушення академічної доброчесності? 8. Ваші пропозиції щодо поліпшення політики академічної доброчесності в Університеті