Анкета

для студентів КиМУ спеціальності

з метою визначення задоволеності ними організацією та проведенням освітнього процесу

№ з/п Зміст питання Так Нi Частково Iнше
1. Чи задовольняє вас організація освітнього процесу в університеті (розклад навчальних занять, навчально-методичне забезпечення, якість викладання тощо)
2. Чи враховуються в освітньому середовищі ваші побажання, освітні потреби та інтереси
3. Чи задовольняє вас перелік у навчальних планах вибіркових дисциплін
4. Чи достатньо часу ви маєте для самостійної роботи
5. Чи впроваджується в освітній процес активні та інтерактивні технології навчання
6. Чи здійснюється в університеті обмін студентами із ЗВО інших країн
7. Чи створено в освітньому процесі вільний доступ до комп’ютерів та інтернет ресурсів
8. Чи впроваджено в освітній процес університету кредитно-модульну систему навчання і оцінювання
9. Чи створено студентам можливість для переходу на іншу спеціальність, інститут, факультет, до іншого ЗВО
10. Чи надається студентам можливість навчатися за індивідуальною програмою
11. Чи влаштовує вас кількість контактних (аудиторних) годин
12. Чи задовольняє вас організація практичної підготовки, можливість набуття фахових практичних навичок
13. Чи проводяться в університеті майстер-класи, зустрічі з відомими людьми, практиками
14. Чи задовольняє вас якість освітньої підготовки,інформаційної, консультативної та соціальної підтримки в університеті
15. Чи створено в університеті комфортне освітнє середовище, в якому кожен студент може проявити себе
16. Ваша думка є важливою для удосконалення освітньої програми щодо:
  • навчальних дисциплін
  • модулів
  • форм, методів і прийомів навчання
  • проведення практики

Дякуємо за увагу!