АНКЕТА

для роботодавців/керівників практики щодо вдосконалення надання освітніх послуг

Висловлені Вами побажання будуть враховуватися для поліпшення якості освітніх послуг у ПЗВО «Київський міжнародний університет»

1. Які з поданих чинників мають, на Вашу думку, найбільший вплив на ефективність професійноїдіяльності фахівця та його кар'єрне зростання 1 (низький рівень) до 5 (високий рівень)

1 Рівень загальнотеоретичної підготовки 1 2 3 4 5
2 Рівень базових (професійних) знань і навичок 1 2 3 4 5
3 Стратегічне мислення 1 2 3 4 5
4 Спрямованість на кінцевий результат 1 2 3 4 5
5 Здатність працювати в колективі, команді 1 2 3 4 5
6 Здатність ефективно представляти себе й результати своєї праці 1 2 3 4 5
7 Спрямованість на кар'єрне зростання і професійний розвиток 1 2 3 4 5
8 Навички управління персоналом, колективом 1 2 3 4 5
9 Ерудованість, загальна і професійна культура, комунікативність 1 2 3 4 5
10 Володіння інформаційними та комунікаційними технологіями 1 2 3 4 5
11 Ведення ділової документації 1 2 3 4 5

2.Наскільки Ви задоволені рівнем професійної підготовки випускників ПЗВО «Київський міжнародний університет», які працюють у Вашому закладі, організації/установі? 1 (низький рівень) до 5 (високий рівень)

1 2 3 4 5

3. Наскільки Ви зацікавлені у прийнятті на роботу випускників ПЗВО «Київський міжнародний університет» 1 (не зацікавлений) до 5 (повністю зацікавлений)

1 2 3 4 5

4. Дайте, будь ласка, свою оцінку діяльності ПЗВО «Київський міжнародний університет» якзакладу вищої освіти, за такими критеріями 1 (незначний рівень) до 5 (дуже високий рівень)

1 Ділова репутація, імідж закладу 1 2 3 4 5
2 Конкурентоспроможність освітніх послуг 1 2 3 4 5
3 Науково-педагогічні працівники 1 2 3 4 5
4 Матеріально-технічна база 1 2 3 4 5
5 Система управління закладом 1 2 3 4 5
6 Якість освітніх послуг 1 2 3 4 5
7 Зміст освітніх програм 1 2 3 4 5
8 Використання новітніх методів навчання 1 2 3 4 5
9 Корпоративна культура 1 2 3 4 5

5. Оцініть якості та навички випускників ПЗВО «Київський міжнародний університет» за п’ятибальною шкалою від 1 (низький рівень) до 5 (високий рівень)

1 Рівень загальнотеоретичної підготовки 1 2 3 4 5
2 Рівень базових (професійних) знань, умінь і навичок 1 2 3 4 5
3 Стратегічне мислення 1 2 3 4 5
4 Спрямованість на кінцевий результат 1 2 3 4 5
5 Здатність працювати в колективі, команді 1 2 3 4 5
6 Здатність ефективно представляти себе й результати своєї праці 1 2 3 4 5
7 Спрямованість на кар'єрне зростання і професійний розвиток 1 2 3 4 5
8 Навички управління персоналом, колективом 1 2 3 4 5
9 Ерудованість, загальна і професійна культура, комунікативність 1 2 3 4 5
10 Володіння інформаційними та комунікаційними технологіями 1 2 3 4 5
11 Ведення ділової документації 1 2 3 4 5

6. Надайте свій коментар або побажання щодо вдосконалення професійних компетентностей випускників, яка формується в процесі підготовки в ПЗВО «Київський міжнародний університет»


Дякуємо за співпрацю!