Семінар-практикум на тему «Синергія науковця та програмних засобів перевірки наукових робіт як чинник виявлення проявів академічної недоброчесності»


22 листопада 2022 року о 16.00 відбудеться семінар-практикум на тему «Синергія науковця та програмних засобів перевірки наукових робіт як чинник виявлення проявів академічної недоброчесності», учасники якого розглянуть питання щодо визначення сутності синергії науковця та синергії перевірки наукових робіт із практичної точки зору.

Питання для обговорення:

  1. Авторські права учасників освітнього процесу у закладах вищої освіти
  2. Доброчесність в управлінні науковими колективами
  3. Міжособистісні стосунки та моральні аспекти у науковому колективі
  4. Плагіат і авторське право
  5. Дотримання права інтелектуальної власності як прояв академічної доброчесності
  6. Управління конфліктами в академічних стосунках
  7. Правове забезпечення, процедури встановлення і доведення фактів порушень академічної доброчесності
  8. Мотивація дотримання принципів доброчесності у процесі виконання студентами наукових робіт
  9. Доброчесність як характеристика психологічної зрілості особистості
  10. Інформатизація освіти в Україні як інструмент забезпечення академічної доброчесності