ХХVІІ Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін»


17 лютого 2022 року в Київському міжнародному університеті відбудеться щорічна ХХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін»

Модератор конференції: Мартиненко Світлана Миколаївна, д.пед.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи Київського міжнародного університету.

Мета проведення заходу: визначення основних принципів і стратегій інноваційного розвитку наукових досліджень ЗВО в Україні і за кордоном; інтеграція української університетської науки й освіти в світовий і європейський освітній простір; застосування мультимедійних технологій, електронних ресурсів в університетському освітньому середовищі; імплементація перспективного досвіду в національну систему освіти.

Основні питання для обговорення

  • Університет майбутнього: глобальний і національний вимір змін і перспектив
  • Розвиток інноваційної університетської освіти в Україні і за кордоном
  • Генеза та тенденції університетської науки і освіти через призму століть
  • Інноваційні методи викладання, навчання й менеджменту в ЗВО
  • Новітні світові та європейські практики в університетській освіті
  • Сучасний освітній менеджмент: стратегічне та проєктивне планування, технології управління
  • Ефективні засоби і техніки академічної мобільності
  • Мультимедійні технології в сучасній університетській науці та освіті: революція можливостей
  • Онлайн навчання в ЗВО: європейський і національний підхід
  • Електронні освітні ресурси в сучасній університетській освіті та науці

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.