Департамент культурно-виховної роботи

Ісмаїлова Лілія Бекташівна

Ісмаілова Ліля Бекташівна

Керівник департаменту, к.ю.н., доцент.

Департамент культурно-виховної роботи (ДКВР) Київського міжнародного університету створено з метою вдосконалення навчальної роботи та виховання у студентської молоді якостей освіченої, інтелігентної та інтелектуальної особистості, створення умов для творчого, етичного, естетичного та культурного її розвитку.

Діяльність Департаменту базується на реалізації принципів відповідальності, демократичності та об’єктивності, які створюють сприятливі умови для здійснення діяльності за основними напрямками навчально-виховного спрямування та посилення студентського самоврядування у здобуванні вищої освіти.

З метою удосконалення та підвищення організації виховного процесу у Київському міжнародному університеті департаментом планується збільшення кількості виховних заходів, упровадження нових форм і методів роботи зі студентами та викладачами, розширення роботи психологічної служби, а також планування виховної роботи на рік, семестр, місяць. В кінці навчального року підводяться підсумки роботи з відповідними висновками щодо подальшої організації системи виховної роботи в університеті на наступний рік.


Основні напрями діяльності

ДКВР у навчальному процесі є структурним підрозділом Університету, який забезпечує реалізацію цілей виховної та педагогічної діяльності університету з наступних напрямків:

  • координація навчальної, виховної і творчої діяльності студентів з метою забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців для різних галузей науки і освіти;
  • координація педагогічно-виховної діяльності структурних підрозділів стосовно питань етичного, естетичного, культурного, правового виховання;
  • здійснення діяльності щодо посилення студентського самоврядування та формування у студентів університету патріотичних почуттів, національної свідомості та гідності, забезпечення захисту прав та соціальних гарантій;
  • здійснення контролю за реалізацією планів виховної роботи на факультетах, інститутах КиМУ;
  • здійснення моніторингу за якістю спортивно-масової роботи в КиМУ;
  • вивчення змін у нормативно-правовій базі з питань ліцензування і акредитації, узагальнення отриманої інформації та інформування структурних підрозділів університету;
  • контроль за виконанням студентами правил внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках КиМУ, дотримання студентами санітарно-гігієнічних норм і правил проживання у гуртожитках КиМУ.
Контактна інформація
+380 44 507 07 30 - *216
+380 44 594 03 04