Коледж Київського
міжнародного
університету
college@kymu.edu.ua
(044) 594-03-04

Інтелектуальні проекти Коледжу

Інтелектуальні конкурси, які проводяться в Київському міжнародному університеті, приваблюють студентів Коледжу. У таких заходах у центрі уваги перебуває особистість, яка має змогу активно проявити себе в інтелектуальних змаганнях.

Інтелектуальні ігри КиМУ відрізняються від інших традиційних конкурсів як змістом, так і структурою, формою проведення, динамічним темпом гри. Але насамперед, організатори інтелектуальних змагань створюють такі психолого-педагогічні передумови для їхнього проведення, які допоможуть кожному учаснику максимально розкритися.

Головне завдання Коледжу – пошук, відбір, підготовка інтелектуально розвиненої, обдарованої молоді – реалізується і через такі творчі заходи.

Інтелектуальні ігри приваблюють студентів Коледжу новизною форми, можливістю проявити себе, самоствердитись у вищому навчальному закладі, здобути додаткові знання і переконатись у правильному виборі майбутньої професії.

Заявити в дискусіях про власну позицію при розв'язанні проблеми, обґрунтувати та відстояти власні переконання студенти можуть під час інтелектуальних проектів.