Спеціальність «Філологія (англійська мова

Спеціалізація «Переклад мовлення сучасних ЗМІ»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань у перекладацькій діяльності суспільно-політичного дискурсу з:

• здійснення двостороннього усного (послідовного та з аркушу) і письмового перекладу мовлення сучасних ЗМІ, статей, промов та інтерв’ю;

• забезпечення перекладацького супровіду під час міжнародних візитів, переговорів, конгресів;

• організація та підтримка інформаційних служб, діяльність яких має міжнародний характер;

• лінгвістичне забезпечення інтернет-комунікацій;

• переклад, анотування, реферування та редагування текстів.

Дисципліни спеціалізації:

  • жанрово-стилістичні особливості перекладу;
  • лінгвокомунікативні аспекти перекладу;
  • міжкультурна комунікація і переклад;
  • порівняльна стилістика та лексикологія;
  • семантико-стилістичні проблеми перекладу суспільно-політичних текстів;
  • прагматичні аспекти перекладу газетно-публіцистичних тестів;
  • текстовий контент інформаційного простору;
  • проблема редагування перекладу публіцистичного тексту;
  • послідовний та письмовий переклад.