Спеціальність «Філологія (англійська мова

Спеціалізація «Науково-технічний переклад»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань у перекладацькій діяльності з:

• забезпечення письмового та усного перекладів у професійному науково-технічному середовищі;

• володіння сучасними терміносистемами науки та техніки у двомовному форматі;

• рецензування й редагування перекладів науково-технічних текстів із використання інноваційних алгоритмів і систем перекладу;

• укладання патентної документації мовою міжнародного спілкування (англійська);

• професійного перекладу інструкцій, брошур, технічно-наукової, тендерної документації та ін.;

• здійснення лінгвістичного забезпечення програмних продуктів.

Дисципліни спеціалізації:

  • міжкультурна комунікація;
  • основи інформатики та прикладної лінгвістики;
  • переклад та редагування різногалузевих текстів;
  • лексико-граматичні та стилістичні проблеми науково-технічного перекладу;
  • переклад термінології;
  • послідовний та письмовий переклад;
  • основи професійної діяльності перекладача;
  • ІТ-технології в перекладі;
  • протокол перекладача та діловий етикет;
  • переклад і редагування технічних текстів.