Філологія (англійська мова)

Інститут лінгвістики та психології Київського міжнародного університету забезпечує підготовку фахівців з філології (англійська мова, переклад) за рівнями вищої освіти:

 • бакалавр;
 • магістр

Філолог, перекладач англійської мови

Тренінгова програма «Бізнес - англійська мова»

Тренінгова програма «Англійська мова для ІТ-спеціалістів»

Курси корпоративного вивчення англійської та німецької мов

Центр німецької мови, культури та комунікації

Термін навчання:
 • бакалавр – 4 роки;
 • магістр – 2 роки на базі фахової базової вищої освіти;
 • магістр – 2 роки на базі базової вищої освіти з іншої спеціальності.
Форма навчання:
 • денна;
 • заочна (дистанційна).
ПРОФЕСІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Бакалавр

загальна теорія перекладу; історія іноземних мов та перекладу; стилістика, граматика, фонетика; практика усного та писемного мовлення першої та другої іноземних мов; практика перекладу; основи інформатики та прикладної лінгвістики; основи наукових досліджень в лінгвістиці; порівняльна лексикологія іноземної та української мов; лінгвокраїнознавство; новітня українська література; історія зарубіжної літератури; сучасна зарубіжна література; політологія; латинська мова та ін.

Магістр

синхронний, галузевий переклад; переклад та редагування художнього тексту; особливості перекладу юридичних документів; проблеми комунікативної лінгвістики; комп'ютерна лексикографія і переклад; машинний переклад; соціолінгвістика; комп'ютерне забезпечення перекладу; новітні інформаційні технології в перекладацькій діяльності; риторика; теорія міжкультурної комунікації; методика викладання перекладу; педагогіка і психологія вищої школи; методологія наукових досліджень та ін.

СПІЛЬНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА КиМУ З: Після повного курсу навчання фахівець з філології може обіймати посади:
 • перекладача-консультанта в дипломатичних представництвах;
 • перекладача-референта;
 • перекладача науково-технічної літератури;
 • редактора-перекладача;
 • гіда-перекладача;
 • фахівця туристичного агенства;
 • пресс-секретаря в PR-агенціях;
 • лектора (публічні виступи в пресі, на радіо і телебаченні);
 • наукового співробітника (переклад, філологія, лінгвістика);
 • перекладач-фрілансер.

ПОЗАУДИТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

мовні творчі майстерні: B.E.S.T. Club, Espanol, німецької, французької, іспанської мов, Центр вивчення арабської мови, майстерня художнього перекладу.

наукові гуртки: стиль і переклад; теоретичні основи адекватного перекладу; лексико-граматичні особливості перекладу текстів, що належать до різних функціональних стилів мови.