Cпеціальність «Туризм»

Спеціалізація «Бізнес-технології в туристичній діяльності»

Завдання спеціалізації полягає в отриманні студентами додаткових спеціальних професійних знань з питань формування бізнес-моделі підприємства в галузі міжнародного туризму:

• аналіз розподілу туристичних продуктів серед внутрішніх та зовнішніх туристів;

• визначення ефективності розподілу обмежених туристичних ресурсів;

• визначення поведінки туристичних підприємств, споживачів в умовах конкуренції;

• формування капіталовкладення в туристичну індустрію;

• розвиток економіки туризму;

• визначення оптимальної структури ціни для максимізації прибутку туристичного підприємства;

• використання інтернет-технологій в туризмі.

Дисципліни спеціалізації:

  • організація малого туристичного підприємництва;
  • маркетинг галузей туризму;
  • бізнес-планування туристичної діяльності;
  • використання особливостей управлінської діяльності в туристичному бізнесі;
  • HR-технології в туристичному бізнесі;
  • управління змінами в туристичному підприємстві;
  • бенчмаркінг.