Туризм

Інститут міжнародних відносин Київського міжнародного університету забезпечує підготовку фахівців з туризму за рівнем вищої освіти:

 • бакалавр.
 • магістр.

Фахівець з туризму, перекладач англійської мови

Тренінгова програма «Підприємницький Startup»

Термін навчання:
 • бакалавр – 4 роки.
 • магістр – 2 роки на базі фахової базової вищої освіти;
 • магістр – 2 роки на базі базової вищої освіти з іншої спеціальності.
Форма навчання:
 • денна;
 • заочна (дистанційна).
ПРОФЕСІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Бакалавр

географія туризму, економічна, фізична, політична географія та історія світу; картографія; основи міжнародного туризму; країнознавство(Азія, Африка, Європа, Північна та Південна Америка, Австралія); туристичні подорожі, екскурсійна та анімаційна діяльність; галузі туризму: спортивний, зелений, медичний, діловий, виставковий; управління регіональним розвитком туризму; туристичні ресурси України; соціально-культурний туристичний сервіс; демографія; реклама та PR в туризмі; рекреаційні комплекси світу; основи екології; іноземна мова (англійська); друга іноземна мова; практика перекладу; математика, статистика, інформаційні системи й технології; маркетинг; менеджмент; бухоблік; економіка підприємства; економічна теорія; право; основи наукових досліджень.

Магістр

управління проектами, регіональним розвитком, виставково-ярмарковою діяльністю у туризмі; інновації у готельно-ресторанному бізнесі; стратегічний менеджмент і маркетинг;філософія та туризмологія; безпека у туризмі; економіка; психологія в туризмі; програмний туроперайтинг; міжнародне право.

СПІЛЬНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА КиМУ з: Фахівець з туризму підготовлений до діяльності, пов’язаної з:
 • управлінням, організацією туристичного бізнесу;
 • наданням туристам якісних послуг (проживання, харчування, перевезення, екскурсійне обслуговування, розваги тощо);
 • міжнародним туризмом.
Після повного курсу навчання може

обіймати посади:

 • фахівця з туристичного обслуговування;
 • організатора подорожей (екскурсій);
 • консультанта з подорожей;
 • інструктора оздоровчо-спортивного туризму;
 • інспектора з туризму;
 • фахівця із туристичної безпеки.

працювати:

 • у туристичних агенціях, фірмах і бюро подорожей;
 • в апараті органів державної влади й місцевого самоврядування;
 • у представництвах міжнародних компаній.