Студентський парламент
Київського міжнародного університету

 • КиМУ

  Голова Студентського
  парламенту

  Чоботок Анастасія

  Студентка IІI курсу Інституту телебачення, кіно і театру.

ДО СТРУКТУРИ СтП КиМУ ВХОДЯТЬ ТАКІ КОМІТЕТИ:

КиМУ
Комітет з питань інформаційного забезпечення та зовнішніх зв’язків

Голова комітету – Цемко Діана

студентка ІІI курсу Інституту міжнародних відносин

Основні завдання Комітету з питань інформаційного забезпечення та зовнішніх зв’язків:
 • організовувати співпрацю зі студентами інших вищих навчальних закладів, молодіжними організаціями, міжнародними організаціями, іноземними вищими навчальними закладами;
 • забезпечувати зустріч поважних гостей;
 • висвітлювати діяльність СтП КиМУ;
 • інформувати студентство про всі заходи, у яких бере участь СтП КиМУ;
 • інформувати студентів про проходження виборів голови СтП КиМУ під час їхнього проведення;
 • проводити соціологічне опитування й «екзит-поли» серед електорату під час виборів голови СтП КиМУ;
 • інші завдання, що належать до його компетенції або покладені на нього Загальними зборами СтП КиМУ, Президією СтП КиМУ чи Головою СтП КиМУ.
КиМУ
Комітет з питань культурно-масової та спортивної діяльності

Голова комітету – Луценко Микита

студент III курсу Інституту міжнародних відносин

Основні завдання комітету з культурно-масових питань і спортивної діяльності:
 • сприяти творчій діяльності студентів;
 • сприяти створенню необхідних умов туристичного відпочинку студентів;
 • пропагувати здоровий спосіб життя;
 • залучати студентів до художньої самодіяльності, проведення вечорів відпочинку, конкурсів, посвяти в студенти, випускних вечорів, днів інститутів і факультетів;
 • створювати різноманітні студентські гуртки, об’єднання, клуби за інтересами;
 • сприяти фізичному розвитку й становленню студентства;
 • забезпечувати дозвілля студентів у КиМУ;
 • інші завдання, що належать до його компетенції або покладені на нього Загальними зборами СтП КиМУ, Президією СтП КиМУ чи Головою СтП КиМУ.
КиМУ
Комітет з питань правового врегулювання

Голова комітету – Гуцуляк Злата

студентка III курс Коледжу КиМУ (спеціальність "Правознавство").

Основні завдання комітету з питань правового врегулювання:
 • проводити роботу із захисту прав та інтересів студентів КиМУ;
 • винятково до компетенції комітету належить розробка нормативних документів СтП КиМУ;
 • винятково до компетенції комітету належить право надавати консультації, роз'яснення та висновки щодо відповідності нормативних актів СтП КиМУ данному Положенню та чинному законодавству;
 • проводити роботу із забезпечення правовою допомогою студентів КиМУ (спільно з відповідними службами);
 • виконувати інші завдання, що належать до його компетенції або покладені на нього Загальними зборами СтП КиМУ, Президією СтП КиМУ чи головою СтП КиМУ.
КиМУ
Комітет з питань благодійної та волонтерської діяльності

Голова комітету – Чхапелія Лоліта

студентка IV курсу Юридичного інституту.

Основні завдання комітету з питань благодійної та волонтерської діяльності:
 • налагодження в’язків з благодійними організаціями;
 • написання сценаріїв вистав для дітей в дитячих будинках;
 • збір благодійних коштів;
 • збір речей та відправка їх потребуючим.

 

 

КиМУ
Ревізійна комісія

Голова комісії – Грозян Вікторія

студентка III курсу Юридичного інституту.

Основні завдання ревізійної комісії:
 • перевірка діяльності органів СтП КиМУ, контроль за відповідністю дій керівних органів СтП КиМУ нормам Положення про СтП КиМУ;
 • контроль за виконанням покладених на органи СтП КиМУ функцій та завдань;
 • розгляд апеляції щодо представництва в органах СтП КиМУ;
 • розгляд внутрішньоорганізаційних конфліктних ситуацій; робить висновки, після чого виносить своє рішення, яке є обов’язковим до виконання. У разі не згоди Президії СтП КиМУ з рішенням Рк СтП КиМУ, Президією СтП КиМУ може бути подана скарга до Загальних зборів СтП КиМУ;
 • перевірка локальних нормативно-правових актів СтП КиМУ щодо відповідності даному положенню та чинному законодавству, з можливим призупиненням їх дії, що ініціюється головою Рк СтП КиМУ, або головою СтП КиМУ. Час перевірки - до п’яти робочих днів. В разі невідповідності даних актів Положенню СтП КиМУ та чинному законодавству вони вважаються недійсними;
 • контроль за дотриманням регламенту засідань органів СтП КиМУ будь – якого рівня;
 • проведення виховної роботи зі студентами КиМУ;
 • контроль за виконанням студентами дисциплінарних стягнень.