Cтоматологія

Стоматологічний факультет Київського міжнародного університету забезпечує підготовку фахівців із стоматології за рівнями вищої освіти:

  • магістр.

Кваліфікація лікар-стоматолог

(організація та управління лікувально-профілактичною допомогою, стоматологія ортопедична, терапевтична, хірургічна, дитяча, ортодонтія)

Термін навчання:
  • магістр – 5 років (на базі повної середньої освіти).
Форма навчання:
  • денна

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ВИКЛАДАННЯМ ТАКИХ ДИСЦИПЛИН:

основи психології; основи педагогіки; безпека життєдіяльності, основи охорони праці; загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією); пропедевтика внутрішньої медицини; гігієна та екологія; пропедевтика терапевтичної стоматології; пропедевтика ортопедичної стоматології; пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології; патоморфологія; внутрішня медицина; хірургія; профілактика стоматологічних захворювань; терапевтична стоматологія; хірургічна стоматологія; ортопедична стоматологія в т.ч. імплантологія; ортодонтія; медицина спеціального спрямування (фтизіатрія; педіатрія; акушерство; оториноларингологія; офтальмологія; неврологія, в т. ч. нейростоматологія; дерматологія, венерологія; психіатрія, наркологія; онкологія; радіологія; клінічна імунологія; фармакологія (клінічна фармакологія); екстремальна медицина та реабілітація (фізична реабілітація, спортивна медицина; екстрена та невідкладна медична допомога; медицина надзвичайних ситуацій); цивільний захист та охорона праці (цивільний захист; охорона праці в галузі; інфекційні хвороби та епідеміологія); дитяча терапевтична стоматологія; дитяча хірургічна стоматологія та ін.

Студенти проходять виробничу та виробничо-лікарську практику (догляд за хворими; сестринська практика у стоматології) в стоматологічних клініках і центрах різних регіонів України та на власній клінічній базі Київського міжнародного університету.

Випускники коледжів, які отримали диплом молодшого спеціаліста з «ортопедична стоматологія» (кваліфікація «зубний технік») приймаються на 2-й курс факультету за результатами фахового вступного екзамену для отримання ступеня магістра.