ТРЕНІНГОВА ПРОГРАМА

«Лідерське зростання»

Завданням тренінгової програми є здобуття додаткових спеціальних професійних знань з безперервного особистісного розвитку, зокрема:

• аналіз ресурсів і обмеження для нарощування особистісного потенціалу;

• технологія зміцнення лідерських позицій в емоційно-напружених, проблемних та конфліктних ситуаціях, регуляція власного емоційного стану;

• техніка створення персонального бренду та формування іміджу лідера;

• володіння активним стилем спілкування, вміння встановлювати і підтримувати відносини партнерства;

• використання творчого підходу до вирішення проблем.

Дисципліни спеціалізації:

  • конфліктологія та теорія переговорів;
  • методи регуляції та саморегуляції психічних станів;
  • проблеми психологічної сумісності в практичній психології;
  • психологічні технології бізнес-консультування та бізнес-тренінгу;
  • психологія іміджу;
  • соціологічні та психологічні проблеми інформаційного простору;
  • техніка міжособистісних відносин.