Спеціальність «Психологія»

Спеціалізація «Медична психологія і здоров’я»

Завдання спеціалізації полягає в отриманні студентами додаткових спеціальних професійних знань з вивчення психічних факторів, які впливають на виникнення хвороб, їх перебіг, профілактику та лікування; вивчення впливу тих чи інших хвороб на психіку; вивчення порушень розвитку психіки; вивчення відносин хворого з медичним персоналом і навколишнім середовищем; розробка методик експериментально-психологічного дослідження в клініці; створення психологічних методів впливу на психіку людини з лікувальною та профілактичною метою:

• вивчення структури порушень психічної діяльності, закономірностей її розпаду у їх співставленні з нормою;

• вивчення мозкових основ психічної діяльності психологічними методами на матеріалі локальних уражень головного мозку;

• вивчення взаємозв'язку психічних і соматичних процесів при виникненні і розвитку хвороб;

• розробка засобами психології заходів профілактики (психогігієна), лікування (психофармакологія) та реабілітації хворих психічними і соматичними захворюваннями.

Дисципліни спеціалізації:

  • навички консультування: теорія, дослідження та практика;
  • кризові втручання;
  • діагностування та психопатологія розуміння дорослих;
  • психологічні проблеми в контексті подружніх пар і сім’ї;
  • нейропсихологічна діагностика;
  • психологія брахіології;
  • психологія профайлінгу.