Спеціальність «Психологія»

Спеціалізація «Організаційна психологія»

Завдання спеціалізації полягає в отриманні студентами додаткових спеціальних професійних знань з питань соціально-психологічних закономірностей відбору, підбору та оцінки співробітників в організації, формування робочих груп, розвитку організацій та їх культури, що розширюють професійні можливості студентів і формують соціально-психологічну компетентність, яка виступає одним з професійно-значущих якостей сучасного психолога:

• психологічний аналіз нових соціально-економічних проблем, з якими стикаються організації в ринкових умовах та умовах, пов'язаних з міжнародною інтеграцією;

• психологічні аспекти взаємодії організацій з громадськістю; проблема формування позитивного іміджу організацій;

• психологічні проблеми відбору, адаптації та здійснення професійної кар'єри працівників в організації;

• психологічні основи профілактики та подолання професійного стресу в організаціях, синдрому "професійного вигорання" працівників організації.

Дисципліни спеціалізації:

  • креативний менеджмент;
  • менеджмент конфліктів та ефективні переговори;
  • психологічні можливості запобігання корупції;
  • психологічні основи іміджу керівника та організації;
  • психологія організаційного та управлінського консультування;
  • психологія продажів та поведінки споживача;
  • психологія реклами та PR.