Психологія

Інститут лінгвістики та психології Київського міжнародного університету забезпечує підготовку фахівців з психології за рівнями вищої освіти:

 • бакалавр;
 • магістр.

Психолог

Тренінгова програма «Лідерське зростання»

Термін навчання:
 • бакалавр – 4 роки;
 • магістр – 2 роки на базі фахової базової вищої освіти;
 • магістр – 2 роки на базі базової вищої освіти з іншої спеціальності.
Форма навчання:
 • денна;
 • заочна (дистанційна).
ПРОФЕСІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Бакалавр

історія психології; загальна, вікова, педагогічна, клінічна, інженерна, соціальна, політична та юридична психологія; теоретичні методи психологічного дослідження; функції та специфіка роботи практичного психолога; основи індивідуального консультування; психо-діагностика та психологія міжособистісного розуміння; диференціальна психофізіологія; основи психоаналізу; методи психологічної експертизи; "Відчуття та сприймання"; "Увага, пам`ять, мислення, мовлення"; "Уява, емоції, воля"; "Свідомість, самосвідомість, діяльність, самопізнання"; математичні методи в психології; конфліктологія і теорія переговорів; риторика; анатомія людини; основи біології та генетики людини; фізіологія ЦНС та ВНД; політологія; соціологія та ін.

Магістр

cучасні психокорекційні техніки в практичній психології; проблеми психологічної сумісності в практичній діяльності; психофармакологія; геронтопсихологія; психологія творчості та іміджу; гендерна психологія; клінічна психодіагностика; психотерапія; кризове психологічне консультування; психологія масової поведінки; психологічні технології бізнес-консультування та бізнес-тренінгу; теоретико-методологічні проблеми психології; педагогіка і психологія вищої школи; методика викладання у вищій школі та організація наукових досліджень та ін.

СПІЛЬНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА КиМУ: Студенти Інституту лінгвістики та психології проходять практичну підготовку в:
 • центрах психологічної допомоги;
 • науково-дослідних інститутах психологічного напряму;
 • органах державного управління;
 • підрозділах МВС, СБУ, МНС;
 • центрах психологічної реабілітації;
 • комерційних установах та інших організаціях.
Після повного курсу навчання фахівець з психології

підготовлений до:

 • консультативної діяльності з питань психології;
 • прогнозування й аналізу соціально-психологічних явищ в Україні;
 • здійснення прикладних досліджень і розробок у галузі гуманітарних проблем;
 • забезпечення підбору та адаптації персоналу;
 • надання психологічної допомоги та психологічного супроводження виробничої, освітньої, соціальної та інших сфер діяльності;
 • педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах.

може працювати:

 • у державних структурах та установах (держадміністрація, відділи відповідних міністерств, комерційних органів);
 • у центрах практичної психології та соціальної роботи;
 • у соціально-психологічних структурах, які забезпечують переговорні процеси, формують і добирають кадри, оптимізують організацію та взаємини в колективі;
 • в закладах та установах, які займаються соціально-психологічною допомогою, професійним психологічним відбором у центрах психологічної діагностики, психоаналізу та психокорекції.

може обіймати посади:

 • практичного психолога у закладах освіти;
 • практичного психолога в органах державної влади та управління;
 • психолога при наркологічному диспансері;
 • психолога-консультанта в службі “Телефон довіри”;
 • практичного психолога у рекламному бізнесі;
 • кадрового консультанта;
 • тренінг-менеджера;
 • психолога у підрозділах МВС, СБУ, МНС;
 • викладача загальної психології і прикладних психологічних дисциплін;
 • викладача англійської мови.