Спеціальність «Політологія»

Спеціалізація «Політичне і державне управління»

Завданням спеціалізації є набуття студентами сучасного мислення та спеціальних знань у галузі політичного та державного управління на національному та регіональному рівнях; здобуття умінь сучасного політичного менеджменту та формування компетентностей, необхідних для роботи в державних органах та органах місцевого самоврядування:

• розкриття сутності та мети політичного і державного управління;

• осмислення основ формування та реалізації державної політики;

• усвідомлення особливостей державної політики у різних сферах суспільного життя;

• знання сучасних закономірностей управління на державному та регіональному рівнях.

Дисципліни спеціалізації:

  • теорія та історія парламентаризму;
  • партологія;
  • стратегічний менеджмент державного управління;
  • політична система України;
  • європейські студії;
  • сучасні західні політичні теорії;
  • регіоналізація Європи: політичний, правовий, економічний аспекти.