Політологія

Інститут психології та соціально-політичних наук Київського міжнародного університету забезпечує підготовку фахівців з політології за рівнями вищої освіти:

 • бакалавр;
 • магістр

Політолог

Термін навчання:
 • бакалавр – 4 роки;
 • магістр – 2 роки на базі фахової базової вищої освіти;
 • магістр – 2 роки на базі базової вищої освіти з іншої спеціальності.
Форма навчання:
 • денна;
 • заочна (дистанційна).
ПРОФЕСІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Бакалавр

історія політичних вчень та політологія; міжнародні відносини та основи світової, регіональної політики; етнополітика; теорія держави і права; зовнішня політика України; технологія політичного процесу; державне управління; методика політичного аналізу; соціологічні методи дослідження політичних процесів; історія політичної думки України; політичний менеджмент і маркетинг; теорія політичних партій; вибори та виборчі системи; політична психологія та філософія політики; порівняльне конституційне право; основи наукових досліджень; інформатика та сучасні інформаційні системи і технології; основи екології та безпеки життєдіяльності та ін.

Магістр

порівняльна і прикладна політологія; теорія політичних конфліктів; аналіз державної політики; геополітика та стратегія зовнішньої політики; політичне прогнозування; інформаційно-аналітичне забезпечення політичних відносин; PR; політичний менеджмент та маркетинг; стратегічне партнерство та асиметричні відносини; міжнародна та європейська безпека; виборчі політтехнології; політична культура та політична ідеологія; партійні системи; соціальна правова система; кратологія; методика викладання у вищій школі та ін.

Студенти проходять практичну підготовку на базі:
 • місцевих органів державної влади;
 • комітету з питань європейської інтеграції;
 • представництвах політичних партій і міжнародних організацій.
Після повного курсу навчання фахівець з політології

підготований до діяльності:

 • аналітичної, експертної, представницької;
 • політико-технологічної;
 • політико-консультаційної;
 • політико-організаційної;
 • політико-проектувальної (стратегічне планування державної політики на загальнодержавному та регіональному рівнях);
 • науково-дослідної (в державних і приватних установах);
 • викладацької (у вищих навчальних закладах).

може працювати в:

 • апараті Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України;
 • центральних органах виконавчої влади;
 • регіональних структурах державної влади, органах місцевого самоврядування;
 • структурах політичних партій;
 • науково-дослідних інститутах;
 • засобах масової інформації.

може обіймати посади:

 • політолога, експерта із суспільно-політичних питань;
 • помічника, радника депутата;
 • політтехнолога;
 • керівника аналітичного підрозділу;
 • голови політичної партії, організації;
 • громадського, політичного діяча;
 • начальника відділу, служби, референта, головного фахівця (місцевих органів державної влади і в органах місцевого самоврядування).