Фармація, промислова фармація

Медико-фармацевтичний факультет Київського міжнародного університету забезпечує підготовку фахівців з фармації, промислової фармації за рівнем вищої освіти:

 • бакалавр;
 • магістр.

Фахівець з фармації

(організація діяльності аптечних закладів, оптова і роздрібна реалізація, вироблення (виготовлення) лікарських засобів)

Термін навчання:
 • бакалавр – 4 роки (на базі повної середньої освіти);
 • магістр – 2 роки (на базі базової вищої освіти);
 • магістр – 6 років (на базі повної середньої освіти).
Форма навчання:
 • денна, заочна.

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ВИКЛАДАННЯМ ТАКИХ ДИСЦИПЛИН:

вища математика; біологічна фізика; фармацевтична ботаніка; неорганічна й органічна хімія; аналітична хімія; фізична та колоїдна хімія; біологія з основами генетики; анатомія людини; мікробіологія; біологічна хімія; інформаційні й комп’ютерні технології у фармації; патологічна фізіологія; фізичні методи аналізу та метрологія; фармакологія; фармакогнозія; перша долікарська допомога; аптечна й промислова технологія лікарських заходів; організація та економіка фармації; менеджмент та маркетинг у фармації; фармацевтична й токсикологічна хімія; клінічна фармація; фармакотерапія; медичне та фармацевтичне товарознавство; лабораторна діагностика; гігієна у фармації; основи екології; екстремальна медицина.

Навчальний процес проходить в спеціалізованих кабінетах та лабораторіях.

Студенти медико-фармацевтичний факультет проходять практичну підготовку в:
 • аптеках різних регіонів України;
 • аптечних складах провідних фармацевтичних дистриб'юторів;
 • потужних фармацевтичних заводах;
 • ботанічних садах України;
 • лікувально-профілактичних закладах України;
Після повного курсу навчання випускник підготовлений до діяльності, пов’язаною з:
 • роздрібною торгівлею лікарськими засобами з аптек та їх структурних підрозділів;
 • дистрибуцією лікарських засобів та виробів медичного призначення;
 • виробництвом фармацевтичних і парфумерно-косметичних препаратів (засобів) у різних лікарських формах;
 • розробкою нових й удосконаленням хімічних і фармацевтичних технологій;
 • обслуговуванням та експлуатацією технологічного обладнання;
 • участю в організації виробництва як готових препаратів, так і лікарських субстанції різними методами (хімічними, мікробіологічними);
 • промоцією лікарських засобів представництв зарубіжних фармацевтичних компаній та вітчизняних виробників;
 • державним контролем лікарських засобів;
 • проведенням досліджень в судово-медичних, токсикологічних, аналітичних та науково-дослідних лабораторіях;
 • здійсненням контролю якості сировини, напівфабрикатів і кінцевої продукції.
а також адаптується до таких видів професійної діяльності:
 • природоохоронної;
 • клініко-лабораторної;
 • судово-хімічної та судово-медичної;
 • маркетингової.
Може обіймати посади:
 • фармацевта;
 • завідувача відділу;
 • заступника завідувача відділу;
 • завідувача аптеки (аптечного пункту);
 • лаборанта (фармація);
 • медичного представника.
Знання та вміння, отримані під час навчання, можуть бути використані:
 • для створення власного фармацевтичного бізнесу;
 • для відкриття і організації роботи аптеки або аптечної мережі.