Конференція членів (делегатів) наукового товариства
студентів, аспірантів КиМУ

7 червня 2017 року делегати наукових товариств від п’яти навчально-наукових інститутів, чотирьох факультетів та Коледжу Київського міжнародного університету взяли участь у звітно-виборчій конференції студентського наукового товариства (СНТ) КиМУ, на якій були розглянуті наступні питання:
1. Звіт голови товариства, доцента Самойлова О.Ф. (к.і.н.) за 2016–2017 н.р.;
2. Вибори голови, заступників та секретаря студентського наукового товариства КиМУ.

Модератор засіданняпрофесор Некряч А.І. (проректор з наукової роботи, д.політ.н.), відкриваючи конференцію, акцентувала увагу на тому, що науково-дослідна робота студентів є невід'ємним елементом навчального процесу в університеті та Коледжі КиМУ, продиктована вимогами нинішньої ринкової економіки. Здобутий досвід дасть можливість у майбутньому їм успішно вирішувати найрізноманітніші виробничі ситуації.

Голова наукового товариства студентів, аспірантів доцент Самойлов О.Ф. проаналізував роботу наукових формувань (12 студентських наукових товариств, 6 наукових гуртків та 5 дискусійних клубів) Київського міжнародного університету протягом поточного навчального року, у роботі яких брали участь біля 500 студентів усіх навчально-наукових інститутів та факультетів. Тематика студентських наукових досліджень була досить різноплановою і відображала основні напрями наукових досліджень кафедр університету. Щорічні студентські конференції, які традиційно проходили в університеті, стали платформою обміну студентів науковими доробками, отримання нового досвіду, нових ідей та перших надійних кроків в науково-дослідній роботі. Матеріали студентських наукових конференцій друкувались у науковому збірнику «Молодий будівничий України».

В поточному навчальному році набули розвитку партнерські відносини з Малою Академією Наук учнівської молоді м. Києва та Київської області, середніми та вищими навчальними закладами (Ніжинський національний університет ім. М. Гоголя, КНЕУ, КНУКІМ), Сопотською Вищою Школою. Безумовно, все це сприяє підвищенню рівня студентської науки в університеті та зростанню його іміджу. У підсумку конференції її учасники одноголосно підтримали ухвалу вважати задовільною роботу СНТ КиМУ у 2016-2017 н.р.

Після обговорення доповіді відбулись вибори голови наукового студентського товариства. Одноголосно, головою студентського наукового товариства КиМУ обрано Алексаняна Валерія Ігоровича, викладача кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики КиМУ, а також склад Ради СТН:

  • Катерина Бєлкіна – студентка 1-го курсу спеціальності міжнародне право;
  • Дунаєв Данило – студент 3-го курсу спеціальності міжнародне право;
  • Гуцуляк Злата – студентка 2-го курсу спеціальності право Коледжу КиМУ;
  • Драниченкова Євгенія – студентка 3-го курсу спеціальності міжнародне право.

Дякуючи учасникам конференції за довіру голова СНТ Валерій Ігорович Алексанян запевнив всіх, що має намір не тільки активізувати різні види пошукової, навчально-дослідної роботи студентів, а й розширити такі функції СНТ як інформаційна, адміністративно-організаційна та представницька.

КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ