Участь студентів КиМУ
в роботі конференції «Інноваційні технології»

КиМУ

В сучасних умовах серйозного значення набуває не тільки професійна підготовка кваліфікованих фахівців, але й спонукання молоді до дослідництва, самостійної творчої роботи та забезпечення при цьому гідного наукового керівництва. Саме цим пояснюється зростання ролі наукових студентських товариств, бажання молодих науковців представляти свої наукові доробки на конференціях та круглих столах.

15-16 листопада 2017 року студенти Факультету будівництва, архітектури та інформаційних технологій Київського міжнародного університету взяли участь науково-технічній конференції студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених на тему «Інноваційні технології», яка відбулась у Національному авіаційному університеті м. Києва.

В ході конференції студенти III курсу кафедри комп’ютерних наук Авдейчик А.В. та Сокол П.А. виступили з доповідями:
«Проблематика інформаційного забезпечення соціальних мереж» та «Захист даних в інформаційних системах» (науковий керівник обох доповідей – професор Щербак Л.М., завідувач кафедри, д.т.н., лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України).

Доповіді викликали жвавий інтерес, дискусію серед учасників конференції та будуть опубліковані у Збірнику наукових праць конференції НАУ.

Детальніше: http://cnt.nau.edu.ua/uk/news/pidsumky-konferenciyi-innovaciyni-tehnologiyi