Тиждень правових знань
у Київському міжнародному університеті (7 – 11 грудня 2015 р.)

Права людини в сучасному світі - це не просто актуальна тема, це проблема. Людство, що пройшло крізь бійню двох світових війн, безлічі локальних конфліктів дійшло висновку, що не може бути миру і злагоди на Землі, не може бути організованого цивілізованого життя без поваги до людини, її прав, свобод і потреб. Про це в перші повоєнні роки і було заявлено в документі – Загальній декларації прав людини 1948 року. А день її прийняття Генеральною асамблеєю ООН, 10 грудня, відзначається як День прав людини.

У Київському міжнародному університеті, який готує фахівців з права та міжнародного права, молодших спеціалістів з правознавства (Коледж КиМУ), тиждень правових знань супроводжувався низкою заходів з популяризації знань про людські права, знань основних законів України та інших нормативно-правових актів завдяки участі в роботі круглих столів, вікторин, судових засідань, інтелектуальних та рольових ігор, організатором яких виступив Юридичний інститут (директор – к.ю.н., доцент Телестакова А.А.)

10 грудня міжкафедральний круглий стіл на тему: “Права людини: актуальні питання здійснення та захисту”, організований Юридичним інститутом (директор - Телестакова А.А., к.ю.н., доцент), зібрав у актовій залі не тільки викладачів і студентів інституту, але й студентів Коледжу та старшокласників Ліцею КиМУ. Серед гостей були почесні гості, а саме: експерти Українського інституту дослідження екстремізму – Петренко Богдан і Старовойтенко Руслан; Бондаренко Олександр - провідний спеціаліст відділу спеціальних проваджень Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, випускник КиМУ.

Виступи гостей щодо зарубіжного досвіду з питань прав людини на зброю (Старовойтенко Р.), української практики та соціально-психологічних особливостей застосування права на самозахист (Петренко Б.) і конституційно-правового статусу Уповноваженого ВРУ з прав людини (Бондаренко О.) викликали зацікавленість. Студенти активно ставили запитання, брали участь у їх обговоренні.

Наукові доробки представили 8 студентів, тематикою їх виступів були питання, пов’язані з відповідальністю за недобросовісне застосування евтаназії (Гончарук Богдана, 4-й курс Коледжу); порушення прав на освіту (Цитульська Анастасія, 3-й курс інституту); пов’язані з транснаціональною проблемою торгівлі людьми (Панченко С., 3-й курс інституту); проблемою боротьби з корупцією в Україні (Міндо Саманта, 3-й курс інституту) та іншими актуальними правовими проблемами.

11 грудня відбувся круглий стіл «Проблемні питання речового, зобов’язального і сімейного права» за участю студентів III-IVкурсів Юридичного інституту та Коледжу КиМУ, під час якого студенти змогли представити власні наукові дослідження за даною тематикою (наукові керівники – к.ю.н., доценти Ткаченко О.В., Сапарова А.О., кафедра теоретичних і приватно-правових дисциплін).

Під час роботи круглого столу у виступах студентів піднімалися питання проблем захисту права власності (Візір Т., 3-й курс інституту); впливу політичного режиму на приватну власність (Данченко В., 4-й курс Коледжу); проблеми тріади в розумінні природи права власності (Шевченко М., 3-й курс інституту); ретенції в цивільному праві (Гончарук Б., 4-й курс Коледжу); ефективної боротьби з корупцією як необхідної передумови формування інвестиційної конкурентоздатності країни (Полонський Д., 4-й курс Коледжу); еволюції статусу жінки в римському праві (Халюк А., 2-й курс Коледжу); порівняльного аспекту інституту шлюбу за законодавством деяких штатів США (Єременко О., 4-й курс Коледжу) та ін. Усього виступило 16 студентів, кожен виступ супроводжувався обговоренням. Жваву дискусію викликав виступ Єременка Олега щодо інститутів шлюбу в США, зокрема, ставлення до одностатевих шлюбів, виховання дітей у таких сім`ях, ставлення релігії до даного питання, можливість визнання таких шлюбів в Україні.

Оскільки цей круглий стіл був уже останнім заходом тижня правових знань, директор Юридичного інституту доцент Телестакова А.А. підвела підсумки напруженого, але надзвичайно змістовного тижня, зазначивши, що та просвітницька робота, яка була проведена під керівництвом викладачів університету, заходи, у яких активну участь брали студенти спеціальностей «Право», «Міжнародне право», «Правознавство» (Коледж КиМУ), старшокласники Ліцею КиМУ, сприятимуть поглибленню та систематизації правових знань молоді, яка завтра має стати обличчям держави, гідно представляти її в усіх сферах діяльності.

КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ
КиМУ КиМУ