Круглий стіл «Судова реформа в Україні»

Основи усіх професійних надбань майбутніх юристів формуються зі студентської лави. Чим активніше і глибше опановуються ази, тим змістовніша буде професійна діяльність. Так, 25 березня 2015 року, Юридичний інститут Київського міжнародного університету провів інноваційний круглий стіл «Судова реформа в Україні», в основі якого були матеріали Всеукраїнського форуму учених-правознавців та суддів на тему «Утвердження європейської моделі судочинства і верховенства права – пріоритети судової реформи та відновлення суспільної довіри до суддів в Україні», надруковані в юридичному журналі «Право України» ( № 11, 2014 р.).

Модератор заходу – доцент Телестакова А.А. – к.ю.н., директор Юридичного інституту, незалежний експерт – професор
Данченко Т.В. – к.ю.н., проректор з навчально-виховної роботи КиМУ.

Учасниками круглого столу стали як студенти Юридичного інституту, так і студенти Коледжу КиМУ спеціальності «Правознавство». Завданням промовців було попереднє ознайомлення із виступом певного вченого-правознавця або голови суду на вищезазначеному форумі із подальшим висвітленням їхніх позицій з 5 питань, а саме:

 • чи досягнуто мету, з якою було створено спеціалізовані суди?;
 • які радикальні зміни в системі судочинства необхідно внести, щоб принцип доступності правосуддя функціонував на належному рівні? Наскільки нагальним є запровадження інституту мирових суддів?;
 • яку позицію займає суддя чи науковець щодо обрання суддів народом?;
 • чи здатна національна судова влада до самоочищення без зовнішнього втручання?;
 • який строк призначення на посаду судді є оптимальним для України? Наскільки виправданим є обрання на посаду судді безстроково?

Можна із впевненістю сказати, що майбутні юристи успішно виконали завдання: проаналізували думки й аргументи учених-правознавців і голів судів, яких кожен учасник представляв:

 • Шевченко Максим студент ІІ курсу Юридичного інституту (Львов Б.Ю. Голова Вищого господарського суду України);
 • Данченко Владислав студент ІІІ курсу Коледжу (Шемшученко Ю.С. – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України);
 • Христенко Альона студентка ІІІ курсу Коледжу (Гуменюк В.І. – кандидат юридичних наук, суддя Верховного Суду України);
 • Гончарук Богдана студентка ІІІ курсу Коледжу (Кузнецова Н.С. – доктор юридичних наук, академік НАПрН України, професор кафедри цивільного права Київського національного університету ім. Т. Шевченка);
 • Баула Марина студентка ІІІ курсу Коледжу (Гулько Б.І. – Голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ);
 • Мельник Марина студентка ІІ курсу Юридичного інституту (Маляренко В.Т. – – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, Голова Верховного Суду України у відставці);
 • Єременко Олег студент ІІІ курсу Коледжу (Притика Д.М. – доктор юридичних наук, академік НАПрН України, Голова Вищого господарського суду України у відставці);
 • Міндо Саманта студентка ІІ курсу Юридичного інституту (Селіванов А.О. – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України);
 • Іванов Володимир студент ІІІ курсу коледжу (Євграфова Є.П. – кандидат юридичних наук, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ).

Активну участь в обговоренні доповідей взяв доцент кафедри теоретичних та приватно-правових дисциплін Юридичного інституту КиМУ Ткаченко О.В., критичні зауваження і слушні пропозиції якого були взяті до уваги під час підведення підсумків круглого столу.

Данченко Т.В. коротко зупинилася на етапах становлення судової системи за роки незалежності України, схиляючись до думки, що закони постійно реформувалися відповідно до діючої влади. Підсумовуючи думки учасників круглого столу, Тетяна Володимирівна зазначила, що Україна потребує очищення правової системи, проведення реформ для підвищення ефективності роботи в комплексі із правоохоронними органами, відновлення довіри до судів.

КиМУ КиМУ КиМУ
КиМУ КиМУ