Внесок молодих науковців КиМУ у розвиток вітчизняної науки.

Одним із важливих завдань сучасної вітчизняної науки є донесення результатів досліджень науковців України до широкого кола громадськості у світі та в Європі, куди наше суспільство прагне ввійти. Цьому у великій мірі сприяють публікації молодих науковців Київського міжнародного університету у міжнародних виданнях. КиМУ - активний учасник програм міжнародного співробітництва, що дає можливість аспірантам, викладачам брати участь у конференціях, проходити стажування, публікувати власні дослідження, вивчати зарубіжний академічний досвід в університетах-партнерах проектів.

Науковий відділ Київського міжнародного університету (проректор з наукової роботи, д.політ.н. професор Некряч А.І.) вітає молодих науковців кафедри теоретичних та приватно-правових дисциплін Юридичного інституту КиМУ з виходом монографії «The interaction of legal systems: post-soviet approaches / ed. by W. E. Butler, O. V. Kresin. – London : Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2015». Розділ “Legal transplants: nature and structure of content” для цієї монографії підготувала викладач Сапарова А. О.

Варто підкреслити, що публікація продовжує кафедральну наукову традицію юридичної компаративістики, адже у цьому ж видавництві була видана монографія «Foundations of comparative law : methods and typologies / ed. by W. E. Butler, O. V. Kresin, Iu. S. Shemshuchenko. – London : Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2011», розділ «Functionalism and the development of comparative law» був підготовлений к.ю.н., доцентом Ткаченко О.В.

Щирі вітання та побажання подальших наукових досягнень Анастасії Олександрівні та Олександру Валерійовичу!

Додаткова інформація:

Київським міжнародним університетом на сучасному етапі зареєстровано 12 тем, над виконанням яких працює колектив науковців. Упродовж останніх 20-и років науково-педагогічними працівниками підготовлено до друку й видано понад 130 монографій, 500 курсів лекцій, 600 наукових статей у фахових виданнях. Постійно ведеться робота по забезпеченню навчального процесу курсами лекцій англійською мовою. Університет видає «Вісник Київського міжнародного університету» таких серій як: Іноземна філологія; Журналістика, медіалінгвістика, кіномистецтво; Педагогічні науки; Психологічні науки; Літературознавчі студії; Міжнародні відносини.

Науково-педагогічними працівниками університету отримано 19 патентів і охоронних свідоцтв. Станом на 2015 рік у Київському міжнародному університеті працюють 13 заслужених діячів науки і техніки, заслужених працівників освіти, діячів мистецтв та артистів; 2 академіки державних галузевих академій наук України; 15 членів закордонних академій та асоціацій. Упродовж 2013-2015 років 10 викладачів КиМУ захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

У межах програми ЄС «ТЕМПУС» упродовж 2012-2015 рр. успішно реалізується проект «Міжнародний лектор», у межах якого науковці європейських вузів протягом півтора місяця читали лекції студентам КиМУ (лекції читалися тільки англійською мовою), а саме: професор Сілезького політехнічного університету (Польща) пані Олександра Синовець - з питань соціальної комунікації та реклами (слухачі – студенти спеціальності «Журналістика»); професор Дюсельдорфського університету (Німеччина) Рікардо Менгхі - з питань світової економіки (слухачі – студенти спеціальностей «Міжнародні економічні відносини», «Адміністративний менеджмент»); 6-годинний скайп-тренінг Олени Черепанової, доктора психології Кембриджського коледжу та Массачусетської школи професійної психології (США) - у межах глобальної програми «Лікарі без кордонів» (слухачі – студенти спеціальності «Психологія»); професор Віденського університету, директор Інституту австрійських та інтернаціональних літературних процесів, доктор Герберт Арлт з лекцією на тему «Урбанізація та глобалізація насилля в інформаційному просторі (слухачі – студенти спеціальностей «Журналістика», «Кіно-, телемистецтво»).

КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ