Презентація Медико-фармацевтичного факультету
Київського міжнародного університету

Оскільки професія – це невід'ємна частина життя людини, її правильний вибір є надзвичайно важливим етапом для молодої людини. Від цього залежать успіхи в майбутньому, можливість реалізувати власні мрії, отримувати задоволення від щоденної праці.

Саме для цього медико-фармацевтичний факультет Київського міжнародного університету (декан – доцент Носенко О.А., к. фарм.н.)
30 вересня 2015 р. провів презентацію на тему «Фармацевт: погляд на професію». Учасниками заходу стали 60 старшокласників, членів наукової секції з біології та хімії Київської малої академії наук і його метою було знайомство з напрямами підготовки в КиМУ і, зокрема, зі спеціальністю «Фармація». З інформацією про університет, специфікою навчального процесу, новаціями вступної кампанії 2016 року, напрямами міжнародної діяльності присутніх ознайомили професор Некряч А.І., професор Рудаківська С.В., доцент Чучковська О.М.

З особливою увагою та інтересом був сприйнятий виступ декана медико-фармацевтичного факультету доцента Носенка О.А. Олександр Анатолійович схарактеризував історію розвитку галузі фармації, основні вимоги до фармацевта, провізора як спеціаліста та особистості, а також ознайомив зі специфікою підготовки фахівців у КиМУ, зокрема:
- з 2015 року здійснюється набір абітурієнтів на спеціальність "Фармація" (8.12020101) за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр на базі повної середньої освіти, термін навчання – 6 років, диплом магістра, кваліфікація –провізор; робочими мовами навчального процесу є українська та англійська;
- сучасна матеріальна база факультету, за оцінкою експертної комісії МОН України, посідає 3-е місце серед ВНЗ України, які готують фахівців з фармації, включає: торговельний зал – навчальна аудиторія з організації та економіки фармації та з фармакології; асистентська кімната – навчальна лабораторія з аптечної технології лікарських засобів; матеріальна кімната для зберігання ЛРС – навчальна аудиторія з фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії; матеріальна кімната засобів санітарії, гігієни та виробів медичного призначення – навчальна аудиторія медичного та фармацевтичного товарознавства;
- професорсько-викладацький склад факультету –доктори фармацевтичних, медичних наук, кандидати фармацевтичних, медичних, біологічних наук; - повне забезпечення проходження практики студентами в медичних та фармацевтичних закладах різного спрямування: аптеки, лікарні, ПАТ «Фармак», «Фармацевтична фірма «Дарниця», ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ м. Києва та ін.
Носенко О.А. відповів на всі запитання майбутніх абітурієнтів, а також провів екскурсію кабінетами та лабораторіями факультету.
Тож, шановні майбутні абітурієнти, медико-фармацевтичний факультет КиМУ із задоволенням прийме вас до когорти майбутніх провізорів, фахівців із фармації, завданням яких було, є і буде піклування про здоров`я людини.

КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ