Науково-методичні семінари в Інституті лінгвістики та психології КиМУ

Науково-методичні семінари є однією із форм кваліфікованого поширення методично-педагогічних знань і їх метою є проведення аналізу різних дидактичних концепцій, аспектів педагогічної майстерності викладачів вищих навчальних закладів, шляхів удосконалення форм і методів навчання.

10 листопада та 14 грудня 2015 року в Інституті лінгвістики і психології Київського міжнародного університету (директор-професор Гарнік І.В.) відбулися науково-методичні семінари з «Методики викладання художнього перекладу» та «Стратегії художнього перекладу» для викладачів кафедри германських мов та перекладу (завідувач кафедри – професор Кінщак О.М.).

У своєму виступі професор Гарнік І.В. розкрив важливі для перекладача-професіонала аспекти, а саме: упровадження лінгвістичних засад до практики художнього перекладу в ХХ ст.; концепція Ю. Найди про динамічну еквівалентність у перекладознавстві; альтернатива «семантичного» проти «комунікативного» перекладу за теорією П. Ньюмарка; про небезпеку буквалістичного перекладу; прагматичний аспект у перекладі прозових творів; переклад прозових творів, поезії, драми; проблеми теорії «неперекладності» і практичний підхід до подолання пов’язаних з нею концепцій; переклад фразеологічних одиниць, культурних реалій, неологізмів та елементів стильового мовлення (просторіччя, жаргон, сленг, контамінована мова тощо); соціосеміотичний підхід до художнього перекладу та ін.

Була також заслухана доповідь професора Кінщака О.М., у якій він висвітлив такі питання: перекладацький процес в аспекті поширення культурних цінностей; переклад з іноземної мови і на іноземну, а також підкреслив проблему засобів оцінювання якості художнього перекладу.

Учасники семінарів жваво обговорювали вказані теми, причому багато хто висловив оригінальні думки, що можуть слугувати новим поштовхом до подальших наукових пошуків на ниві художнього перекладу, зокрема, проблеми сучасного художнього перекладознавства. Так, викладач Щудла Н.М. акцентувала увагу зібрання на проблемах перекладу модерністських і постмодерністських течій (Курт Воннегут, Джон Фаулз); викладач Тимошенко І.Б. навела низку прикладів з опрацювання феміністичної літератури (Вірджінія Вулф, Кейт Міллетт). Цікаво було почути уривки власних перекладів викладачів, що стали предметом жвавого обговорення учасниками наукового семінару. Подібні семінари сприяють активізації науково-педагогічних досліджень, апробації наукових робіт науковців, аспірантів і пошукачів кафедри та є однією із форм підвищення кваліфікації.

КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ