Круглий стіл на тему «Україна в умовах сучасних тенденцій і перспектив розвитку міжнародного туризму»

Сучасне світове господарство неможливо уявити без міжнародного туризму і туристичної індустрії. Для переважної більшості країн світу цей сектор нематеріального виробництва став суттєвою частиною експортного потенціалу національних економік і навіть господарських комплексів у цілому. Тому, щоб детальніше обговорити та проаналізувати прогнози щодо динаміки і тенденцій розвитку міжнародного туризму, 16 листопада 2015 року було проведено круглий стіл на тему «Україна в умовах сучасних тенденцій та перспектив розвитку міжнародного туризму». Захід був організований кафедрою країнознавства та міжнародного туризму (керівник - доцент Лукашенко А.І.).

У роботі круглого столу взяли участь студенти ІV курсу спеціальності «Туризм». Студенти відповідально поставислись до виконання завдань, тому кожну доповідь супроводжувала змістовна презентація. У своїх виступах доповідачі висвітлювали такі теми, як "Україна на світовому ринку послуг"; "Туризм у Турецькій Республіці"; "Особливості розвитку туризму в Білорусії, Німеччині та Кримському регіоні". Невеликі дискусії, які супроводжували кожен виступ, лише підкреслювали обізнаність доповідачів з обраної теми.

Підводячи підсумки круглого столу, доц. Лукашенко А.І. надала рекомендації, як краще оформлювати презентації. Вона висловила надію, що студенти й надалі будуть продовжувати свою дослідницьку діяльність у сферах науки й туризму.

КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ