Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми залучення інвестицій в Україні в сучасних умовах»

У непростий для України час, коли гостра потреба радикальних перетворень в економіці – це те, чого суспільство не просто чекає, а невідкладно потребує, актуальним залишається наукове обґрунтування економічних реформ, визначення основних проблем на шляху їх здійснення та шляхи подолання цих проблем.

З цією метою досвідчені фахівці та експерти, викладачі та студенти економічного факультету КиМУ (декан – д-р екон. наук, професор Резнік Н.П.) взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми залучення інвестицій в Україні в сучасних умовах», яка відбулась в університеті 24 жовтня 2014 року.

У роботі конференції взяли участь представники понад десяти навчальних закладів з України та з-за кордону, серед них: Університет ім. Адама Міцкевича (Познань, Польща), НТУУ «КПІ», Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київський національний університет харчових технологій, Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини та ін.

Під час пленарного засідання та роботи п’яти секцій учасники  обговорили актуальні питання розвитку української економіки в нових умовах. Зокрема, у виступах доповідачів знайшли відображення наукові дослідження важливості наукових знань у забезпеченні економічного зростання (Стеченко Д.М., д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ»); правових засад формування продовольчої безпеки України (Збарський В.К., д.е.н., професор Національного університету біоресурсів і природокористування України); необхідності підвищення продуктивності праці як важливої умови прискорення економічного зростання в Україні (Кожем’якіна С.М., д.е.н., доцент Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості); використання інвестиційних ресурсів (Мельникова М.Г., директор інвестиційної компанії «Life Division Ukraine»); впливу туристичної галузі на інвестиційне середовище (Турчанінова Ж.В., директор регіонального офісу мережі агенцій «Соната»).

Результати власних наукових досліджень також представили студенти економічного факультету КиМУ:

  • основні тенденції розвитку сучасних міграційних процесів розкрив у своїй доповіді Денисов Олексій (IV курс, міжнародна економіка);
  • з особливостями лізингового бізнесу в Україні учасників ознайомила Авакян Меланія (IV курс, фінанси і кредит);
  • у доповіді Рибало Марії (IV курс, міжнародна економіка) знайшли відображення економічні засади створення Європейського Союзу;
  • економічні основи відтворення основних засобів та їх ефективність стали темою доповіді Мельниченко Анастасії (III курс, економіка підприємства);
  • власні дослідження у сфері підвищення ефективності діяльності підприємства представили Марценюк Катерина та Хвістані Маргарита (ІІІ курс, економіка підприємтва).

Підводячи підсумки конференції, декан економічного факультету, професор Резнік Н.П. подякувала учасникам за активну участь і відмітила значний інтерес до теми конференції, особливо у теперішніх складних економічних умовах. Тези доповідей, подані учасниками, будуть опубліковані в збірнику за результатами конференції.

КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ