ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання філології»

21 березня 2014 року в Київському міжнародному університеті відбулась ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція  «Актуальні питання філології» (організатор – Інститут лінгвістики КиМУ, директор – доцент Лавриненко О.О., завідувач кафедри  германської філології  – доцент Ольховська Н.С.)

Цього разу конференція була присвячена пам'яті видатного вченого в галузі германського мовознавства, професора Омельченко Лариси Федорівни:  «Омельченко Л.Ф.  була фундатором наукової школи з проблем композитології, засновником збірника наукових праць «Актуальні питання філології», під її керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій, була опонентом 2 докторських і 57 кандидатських дисертацій, автором 155 наукових праць, серед них,  значима для розвитку германського мовознавства,  монографія «Продуктивные типы сложных слов в современном английском языке (на материале прилагательных и глаголов)». На початку конференції у своїх виступах учасники, для багатьох з яких вона була наставником, викладачем,  науковим взірцем, вшанували пам’ять  Лариси Федорівни.

Модератор конференції – доцент Ольховська, робочі мови – українська, англійська, німецька.

У роботі конференції взяли участь науковці восьми вищих навчальних закладів України (Київський національний лінгвістичний університет, НАУ ім. М.Є. Жуковського (м. Харків), Хмельницький національний університет, Київський національний лінгвістичний університет та ін.).

На пленарному засіданні учасники конференції зосередили увагу на розгляді таких тем:

  • «Англомовні номінації зорових знаків комунікації в соціолінгвістичному аспекті» – к.ф.н. Литвинов О.О.,  Київський національний лінгвістичний ун-т;
  • «Лексико-семантична асиметрія юридичного перекладу (на прикладі словосполучення «припинення дії правочину») – к.ф.н. Лавриненко О.О., КиМУ;
  • «Участь контекстуальних синонімів-прикметників у створенні типів висунення» – Суддя А.М., асистент кафедри, Харківський авіаційний інститут;
  • «Архітектоніка сучасного корпусу композитних номінантів (на матеріалі усних повідомлень спортивних коментарів)» – Дмитрошкін Д.Е.,  Хмельницький  національний університет;
  • «Використання композитів з іронічними конотаціями для створення комічного ефекту» – Козіна Я.М.,  вчитель-методист СШ №159, м. Київ;
  • «Причини і наслідки «Великого зсуву голосних» – Форсюк Д.В., учениця 10-го класу  СШ №159, м. Київ.

Після пленарного засідання обговорення актуальних питань філології було продовжено в 4 секціях.

Роботу конференції висвітлювали журналісти газети «Post Scriptum+», телепрограм «Студентський квиток» і «Свіжий погляд».

КиМУ КиМУ
КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ