ХIХ Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії»

11 квітня 2014 року в Київському міжнародному університеті відбулась ХIХ Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії».

Над даною темою конференції студенти КиМУ працюють уже не перший рік, аналізуючи процеси європейської інтеграції, проголошеної стратегічною метою України. Студентська науково-дослідна робота є невід'ємною частиною навчально-виховного процесу, адже пошукова діяльність, суб'єктивний характер «відкриттів» студентів може набувати певної об'єктивної значущості та новизни. Представлені дослідження стали спробою проаналізувати стан готовності та завдань України на шляху до вступу до ЄС.

У роботі взяли участь студенти університету та коледжів України, науковці КиМУ, а також представники Інституту вищої освіти НАПН України, Всеукраїнської соціологічної служби, Ради Європи.

Модератор конференції – Некряч А.І. (проректор з наукової роботи КиМУ, д-р політ. наук, професор).

Відкривши конференцію та привітавши її учасників, Анастасія Іванівна надала слово гостям для висвітлення таких тем:

  • Баранівський В.Ф. (головний науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України) – «Ідеологія як фактор консолідації українського суспільства»;
  • Сагалаков Б.Ф. (директор з наукових питань Всеукраїнської соціологічної служби) – «Зміни до Конституції України як необхідність переходу від олігархічної демократії до народної».

Оплесками учасники конференції реагували на виступ президента Київського міжнародного університету, професора Хачатуряна Х.В., який підкреслив, що Євромайдан змінив країну, змінив націю, змінив кожного з нас і, щоб стати гідним членом європейської спільноти, треба провести низку реформ, ухвалити закони на шляху до кращого життя, а саме:

  • захист суверенітету і територіальної цілісності своєї держави всіма законними методами відповідно до міжнародних правових норм;
  • прийняття ефективних заходів для подолання корупції в країні;
  • децентралізація влади та передача повноважень у регіони;
  • необхідність корінних економічних і соціальних реформ;
  • прозорість, відкритість у діяльності інститутів влади;
  • захист прав і свобод людей – найголовніше в діяльності владних структур.

У виступах учасників конференції і гостей знайшли відображення такі теми, як «Стан політичної свідомості» (Алексанян В. – студент магістратури спеціальності політологія, КиМУ), «Перші кроки встановлення української державності» (Гуминюк П. – студент Київського індустріального коледжу), «Актуальні проблеми міжнародно-правового співробітництва держав у контексті протидії міжнародним правопорушенням» (Петросян С. – студент спеціальності міжнародне право, КиМУ), «Сучасні аспекти адміністративно-правового регулювання зовнішньої безпеки України» (Ковалюк С. – студент Юридичного інституту, КиМУ), «Регулювання міжнародної міграції робочої сили» (Лукащук К. – студентка спеціальності міжнародні економічні відносини, КиМУ).

Молоді дослідники не оминули й такі теми, як «Тарас Шевченко і тоталітаризм» (Шевченко В. – студентка спеціальності журналістика, КиМУ), «Прижиттєві видання творів Тараса Шевченка» (Хромченкова Л. – студентка Коледжу КиМУ), «Діагностика та психологічна корекція гіперактивності дітей за допомогою танцювально-рухової терапії» (Пономарьова Т. – студентка спеціальності психологія, КиМУ), продемонструвавши тим самим глибину самостійного творчого дослідження.

Після пленарного засідання робота конференції продовжилась у 13 секціях, у яких взяло участь і виступило понад 80 студентів.

Розуміючи, що НАШЕ МАЙБУТНЄ – це успішна, незалежна, соборна Україна від Заходу до Сходу, від Півдня до Півночі, студенти та науковці Київського міжнародного університету цілком підтримують і схвалюють процеси перезавантаження української влади, розуміючи, що процес формування громадянського, заснованого на демократичних принципах, суспільства дається нелегко, будуть труднощі. Однак український народ вистояв у боротьбі за власну гідність. Зіткнувшись із випробуваннями, він усвідомив власну силу і здатність самостійно творити історію – історію багатонаціональної, багатоконфесійної, але толерантної, миролюбної європейської країни і вірить у перемогу.

СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!

КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ