ІІІ Міжнародний симпозіум «Світ соціальних комунікацій»

Стрімкий прогрес у сфері поширення та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій стає дедалі вагомішим чинником впливу на життя і розвиток людства в ХХІ столітті.  Використання нових засобів телекомунікації, зокрема Інтернету як потужного глобального інформаційного ресурсу, приваблює широкі верстви населення незалежно від віку, освіти та соціального статусу. Тому  соціальні мережі стали об'єктом досліджень учених у різних країнах світу і результати науковців були представлені  для обговорення на ІІІ Міжнародному симпозіумі «Світ соціальних комунікацій» 19-20 квітня 2013 року в Київському міжнародному університеті.

Організатори симпозіуму – Інститут журналістики КиМУ (директор – проф. Зикун Н.І., завідувач кафедри соціальних комунікацій – проф. Холод О.М.).

У роботі симпозіуму взяли участь науковці України, Росії, Польщі, Сербії, Німеччини, США, Австрії, Великобританії, серед яких 90% доктори і кандидати наук, аспіранти, студенти.

З вітальним словом до учасників круглого столу від імені ректорату КиМУ звернулась проректор з розвитку університету, д.п.н., професор Некряч А.І., наголосивши на важливості обміну науковими доробками вчених різних країн, оскільки тематика потребує специфічних підходів, технологій до аналізу, включаючи Internet-технології. Вітаючи учасників, к.ф.н., професор Зикун Н.І. підкреслила небувалу кількість наукових статей, які отримав оргкомітет і які ввійшли до наукового збірника «Світ соціальних комунікацій», тим самим підтверджуючи актуальність тематики досліджень.

Під час роботи круглого столу були заслухані відео-доповіді (SKYPE) австрійського вченого Герберта Арлта («Багатомовність мережі соціальних стосунків щодо Юрія Зойфера») та американського письменника, художника, дизайнера Карена Самунджяна («Слово як спосіб мовчання прихованого світу»). У доповідях промовців звучав аналіз теорії інформаційного, постіндустріального суспільства Деніела Белла (проф. Іванов В.Ф., КНУ ім. Т. Шевченка, Київ, Україна), теоретичного обґрунтування організації мережевої взаємодії як сучасного механізму розвитку інноваційної діяльності в муніципальній системі освіти Росії (проф. Новікова Г.П., м. Москва, Росія), принципів безперервної освіти в інтелектуальному розвитку людини (проф. Ушакова О.С.), порівняльних досліджень векторів дискурс-аналізу в Росії і Європі (проф. Кожемякін Є.А., Бєлгород, Росія), провідних тенденцій суспільного розвитку, а саме: інформатизації та технологізації, комп’ютерних злочинів, які стають можливими у зв’язку з неправомірним доступом до комп'ютерів та інформації (хакери) (проф. Барматова С.П., м. Київ, Україна), дослідження щодо мистецтва реклами, використання його елементів і відповідь на запитання чи є реклама мистецтвом були представлені у доповіді та презентації професора Синовець О. (м. Забже, Польща).

Нині ЗМІ, телебачення – це реальний соціально-політичний фактор, який активно впливає на суспільство, політику, естетику, формує погляди, пріоритети, запити. Про діяльність і завдання освітніх телеканалів учасники симпозіуму мали нагоду почути думку Генерального директора першого на пострадянському просторі (1993 р.) приватного телевізійного каналу «Слов'янський канал» пані Іваненко В.В., аудиторія якого зараз у різних країнах світу становить 17 млн. абонентів.

Мережева комп’ютерна технологія є надзвичайно потужним каталізатором, який з небаченою досі інтенсивністю і швидкістю дає змогу поєднувати внутрішні світи мільйонів індивідуумів, творячи віртуальну сферу. Саме про це йшлось у доповіді «Медійне суспільство: чи поглине нас Інтернет?» (проф. Торопов Д.А., м. Москва, Росія). Питання політичної бідності як деструктивної соціальної комунікації знайшло своє відображення у виступі професора Циганова В.В. (м. Київ, Україна).

Обговорення тематики симпозіуму тривало під час роботи трьох секцій:

  • теорія та історія соціальних комунікацій (25 учасників);
  • теорія та історія журналістики (24 учасники);
  • прикладні соціальнокомунікаційні технології (31 учасник).

Підводячи підсумки роботи симпозіуму, професор Холод О.М. (КиМУ, м. Київ, Україна) зробив акцент на тому, що соціальна комунікація як феномен сучасного життя має величезний вплив на всі сфери життєдіяльності сучасного інформаційного суспільства, насамперед на сферу спілкування між людьми і час вимагає продовження наукових досліджень цієї тематики з урахуванням специфіки кожної окремо взятої країни та побажав колегам творчих успіхів.

КиМУ
КиМУ КиМУ
КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ
КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ