Зустріч Романюка В.В., координатора проекту ПРООН «Демократизація, права людини і розвиток громадянського суспільства» зі студентами КиМУ

29 жовтня 2013 року в Київському міжнародному університеті відбулася лекція пана В.В. Романюка, координатора проекту ПРООН «Демократизація, права людини і розвиток громадянського суспільства» на тему: «Універсальний періодичний огляд ООН як ефективний міжнародний механізм дотримання та захисту прав людини».

Учасники зустрічі – студенти спеціальностей право та міжнародне право, а також викладачі Інституту міжнародних відносин і Юридичного інституту КиМУ.

Пан Романюк В.В. зустрівся з президентом університету, професором Хачатуряном Х.В. і подарував для бібліотеки університету цінну літературу: «Human Rights» (англійська мова) і практичний посібник для неурядових організацій «30 шагов на пути к эффективному использованию УПО для защиты и продвижения прав человека». Усього 20 книг.

Модератор зустрічі – професор Данченко Т.В., проректор з навчально-виховної роботи, завідувач кафедри міжнародних відносин та порівняльного правознавства.

Як координатор проекту В. Романюк проінформував студентів, що проект «Демократизація, права людини і розвиток громадянського суспільства в Україні» впроваджено Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії протягом 2013–2016 рр. Загальною метою проекту є посилення громадянського суспільства та сприяння в просуванні прав людини, демократичних цінностей і надання правової допомоги в Україні.

Увага присутніх також була сфокусована на використанні міжнародних механізмів у сфері захисту прав людини. Декілька років тому був запущений новий механізм ООН для оцінки ситуації у сфері прав людини – Універсальний періодичний огляд (УПО). Студенти дізнались, як даний інструмент дозволяє окремій державі збирати рекомендації інших держав-членів ООН щодо поліпшення ситуації у сфері прав людини, розглядати та переймати успішні напрацювання інших країн , як при цьому працюють міжнародні механізми з прав людини, договірні органи, регіональні та соціальні системи захисту.

Василь Васильович Романюк детальніше зупинився на українському досвіді в проходженні Універсального періодичного огляду в 2008 та 2012 роках і тих моментах, які їх відрізняють. Наприклад, у 2008 році 25 країн надали Україні 40 рекомендацій, з яких 6 було відхилено, а в 2012 році 57 країн надали вже 145 рекомендацій, з яких 115 було прийнято Україною для виконання. Крім того, 2012 року в чотири рази більше організацій громадянського суспільства України взяли участь у національних консультаціях і подали альтернативні звіти щодо прав людини до Женеви. Міністерство юстиції, у свою чергу, організувало належне проведення широких громадських консультацій, а ПРООН виступила як каталізатор процесу для налагодження ефективного діалогу між усіма сторонами.

Після закінчення лекції студенти поставили цілу низку запитань, а саме: «На Вашу думку, який механізм захисту прав людини, універсальний у межах ООН або регіональний (європейський) у межах Ради Європи, є ефективнішим і дієвішим? Чому?», «Як виконує Україна рекомендації щодо Римського статуту міжнародного кримінального суду?», «Як часто громадяни України звертаються за захистом порушених прав до конвенційних органів ООН у сфері захисту прав людини? Які категорії прав громадян України здебільшого порушуються?», «Які основні проблемні питання щодо ефективного міжнародного механізму дотримання прав і свобод людини в Україні знайшли своє відображення у звіті Робочої групи з Універсального періодичного огляду Ради ООН з прав людини на 14-й сесії в Женеві 2012 р.? Як вони з'ясовуються наразі?»

Зустріч та лекцію координатора проекту ПРООН висвітлювали журналісти газети «Post Scriptum +», студентських програм «Студентський квиток» і «Свіжий погляд».

КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ