«Особисте фінансове планування»: тренінг для студентів-економістів КиМУ

Світовий досвід свідчить, що під час фінансових, економічних криз експерти, політики та суспільство мають консолідуватися навколо того, як зробити, щоб економіка була більш конкурентоспроможною і посилити роль в цьому процесі освіти, науки, інновацій. А розпочинати роботу потрібно із самих простих азів, і найкраще – із студентської лави.

1 жовтня 2013 року в КиМУ відбулась зустріч студентів економічного факультету та Інституту міжнародних відносин (спеціальність «Міжнародні економічні відносини») з представниками німецької компанії OVB, яка вийшла на фінансовий ринок України в 2008 році і розпочала свою роботу з підготовки кадрів фінансових радників для нашої держави.

Володимир Цанков – незалежний фінансовий радник компанії OVB – у своєму виступі «Особисте фінансове планування» розповів про основи фінансової грамотності, якими має володіти кожен громадянин, щоб обмірковано планувати власне майбутнє. А це можливо за умови наявності фінансового плану, який допоможе раціонально розподіляти кошти на короткий і довготривалий час, вигідно класти їх на депозит, забезпечувати свої навчання або старість, виділяти пріоритетні покупки тощо.

Пан Володимир запропонував наочний «будинок», складові якого і є фінансовим планом. Також він детально зупинився на тому, що саме включає в себе кожне віконечко і як можна реалізувати його в нашій державі. Наприклад, страхування здоров’я може неодноразово покрити витрати на лікування, якщо укласти угоду на 5 і більше років. А відкладаючи систематично невеличку суму з моменту народження дитини, можна забезпечити її навчання в майбутньому.

Ця зустріч дала змогу студентам ще раз переконатися, що професія економіста цікава і перспективна, якщо використовувати у своїй діяльності інноваційні підходи, сучасні технології і передовий досвід.

КиМУ КиМУ
КиМУ