Круглий стіл «Планета 2012–2013»

Українська держава, як і будь-яка інша, не може успішно розвиватися, спираючись на розуміння лише власних інтересів, ігноруючи геополітичний контекст і тенденції розвитку світової цивілізації. Яке місце належатиме Україні в епоху Водолія і геокліматичних змін обговорювали 28 січня 2013 року учасники круглого столу «Планета 2012–2013», організатором якого стала кафедра міжнародної інформації (голова оргкомітету – доц. Самарай В.П.).

У роботі круглого столу взяли участь студенти і викладачі кафедри, а також гості: Гречка М.Я. – керівник науково-філософського Центру «Євро-Азія–ІІІ тисячоліття»; Гринкевич О.Й. – к.ф.н., професор Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; Римаренко І.В. – к.і.н., доцент Академії праці і соціальних відносин; Логачов В.В. – фахівець з геології Таджикистану й Афганістану. Модератор круглого столу – к.т.н., доц. Самарай В.П.

У своїх виступах учасники зазначали, що в епоху, яку ми переживаємо, буде змінюватись карта світу, оскільки наступив час розуму, а не озброєнь і кволих, знівечених ними економік, свідком чого є світова економічна криза.

У виступах знайшли відображення:
  • попередні періоди швидкого розвитку торговельних відносин між Китаєм і Заходом (206 рік до н.е. — 1757–1860 роки): «…Аналіз попередньої історії торгівлі між Азією та західним світом може підказати, що чекає торговельні відносини в майбутньому. Саме по цій території проходив стародавній «Великий шовковий шлях», у зворотному напрямку він же — «Хлібний шлях». Займаючи ключове місце в євразійському просторі, Україна має стати цивілізаційним генератором-лідером гармонії європейського та азійського континентів в ім’я порятунку людства в майбутньому глобальному катаклізмі…» (Гречка М.Я.);
  • роль, яку відіграв Великий шовковий шлях як у світовому цивілізаційному процесі, так і в політичному житті Центральної Азії: «…Ствердившись на межі тисячоліть, торговельні траси Великого шовкового шляху сприяли поширенню передових надбань у різних географічних напрямках, що сприяло розвитку світової цивілізації» (Римаренко І.В.);
  • сьогодення і майбутнє Великого шовкового шляху (Гринкевич М.Й.);
  • історія, географія, політика, філософія Афганістану (Самарай В.П.);
  • Киргизія в системі Шовкового шляху (Рибалка Д. – студентка I курсу магістратури відділення «Психологія»);
  • забезпечення протидії комп’ютерній злочинності, досвід України. Нові вимоги і роль міжнародних інформаційних систем у формуванні міжнародних відносин (Фабрикант О. – студентка II курсу магістратури відділення «Міжнародна інформація»);
  • новітні мобільні технології як засіб боротьби з міжнародним тероризмом (Симоненко М. – студент II курсу магістратури відділення «Міжнародна інформація»).

Усього в обговоренні теми взяли участь 25 викладачів і студентів. Їх виступи будуть опубліковані у збірниках наукових праць «Проблеми міжнародних відносин» і «Сучасні питання економіки і права».

КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ