Круглий стіл «Актуальні проблеми кримінального та кримінального процесуального права»

Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, їх власності, з чого визначаються його функції – охоронювальна, запобігальна і регулятивна.

Вже рік в Україні діє новий Кримінальний процесуальний кодекс, проте його обговорення триває і по сьогодні, адже в ньому практики продовжують знаходити не точно визначені поняття і терміни виконання.

Студенти Юридичного інституту, які обрали своєю спеціалізацією кримінальне та кримінальне процесуальне право і прагнуть ретельно розібратися в усіх тонкощах своєї майбутньої професії, взяли участь 27 листопада 2013 року у круглому столі на тему «Актуальні проблеми кримінального та кримінального процесуального права» з метою опрацювання окремих статей законодавства.

Від організаційного комітету були присутні: завідувач кафедри кримінального права та процесу доцент Форостяна С.В., доценти кафедри – Малярчук Т.В., Корнієнко Є.В., викладач кафедри Шафранська У.В.

Доповідачами були студенти магістратури та 4 курсу Юридичного інституту, які до теоретичних знань додали проблематику, з якою вони зіткнулися під час проходження практики.

Піцур Марія розкрила тему «Державного службовця як суб’єкта корупційних правопорушень», Драченко Дмитро зупинився на «Проблемах кваліфікації деяких злочинів, об’єктивна сторона яких характеризується знищенням або пошкодженням майна», «Практичні питання провадження слідчого експерименту» висвітлила Головач Ольга, про «Інститут захисту в кримінальному процесі України» розповіла Стрілець Аліна, а Корнак Христина розглянула «Проблемні питання застосування затримання за новим КПК».

Кожна доповідь викликала інтерес, виникали питання, які жваво обговорювалися присутніми. Також наставники давали поради щодо доопрацювання матеріалу для виступу з ним на підсумковій студентській конференції у квітні 2014 року.

Підводячи підсумки, доцент Малярчук Т.В. зазначила, що Кримінальний процесуальний кодекс потребує доопрацювання в цілому та внесення певних пунктів з роз’ясненнями положень тих питань, які обговорювалися на круглому столі.

КиМУ КиМУ КиМУ