Науково-практична конференція «Проблеми викладання української мови в навчальних закладах»

5 жовтня 2013 року в Київському міжнародному університеті відбулась науково-практична конференція «Проблеми викладання української мови в навчальних закладах», приурочена до 80-річчя професора Ющука Івана Пилиповича. Організатори конференції – кафедра української і світової культури та літератур КиМУ (зав. кафедри – проф. Ющук І.П.), Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Т.Шевченка (голова – Мовчан П.М.).

В конференції взяли участь: президент КиМУ проф. Х.В. Хачатурян, поет Павличко Д.В., народна артистка України Яблонська Г.Г., професор Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка Ткаченко А.О., зав. кафедри Київського обласного інституту перепідготовки вчителів Мірошник С.І., заступник директора Київської обласної МАН О. Петровська, режисер Національного радіо України Лук'янченко Л.В., викладачі Київського міжнародного університету, вчителі шкіл, гімназій м. Києва.

Конференція розпочалася привітанням ювілярові - професору Ющуку Івану Пилиповичу, з яким виступили: професор Хачатурян Х.В., Павличко Д.В., Мірошник С.І., професори КиМУ – Іванченко Р.П., Зикун Н.І., Пилипенко О.І., Швайка М.А., відзначивши його вагомий внесок у розвиток українського мовознавства, українську культуру як літературознавця, перекладача сербських, хорватських, словенських творів, дослідника Голодомору - геноциду українців 1932-1933 років, громадського діяча. Урядову телеграму-вітання оголосила проф. Некряч А.І. – проректор КиМУ.

Іван Пилипович – заслужений діяч науки і техніки України, член Національної спілки письменників України, лауреат премії імені Б. Грінченка. Але найвагоміше в його творчому доробку – це новаторські підручники й посібники (більше 20) з української мови, де представлені нові методики її викладання в навчальних закладах.

Доповідь Ющука І.П. «Рідномовні обов'язки І. Огієнка», у якій він довів, що слова І.Огієнка (….Без добре виробленої рідної мови немає всенародної свідомості, без такої свідомості немає нації, а без свідомості нації — немає державності як найвищої громадянської організації, в якій вона отримує найповнішу змогу свого всебічного розвитку й виявлення…) є тим абсолютом, який не підлягає сумнівам, викликала великий інтерес учасників конференції.

Учасники конференції у своїх виступах розглянули також теми «Мова як чинник національної ідентичності» (д.ф.н., проф. Ткаченко А.О), «Ідея україномовної освіти в циклі памфлетів Б. Грінченка «Листи з України Наддніпрянської» (к.ф.н., проф. Панченко В.О.), «Роль колискової пісні в інтелектуальному розвиткові дитини» (к.ф.н., проф. Гуць М.В.), «Особливості університетської підготовки україномовного журналіста» (д.ф.н., проф Шульгіна В.І.), «Виховання почуття національної гідності в процесі творчих обдарувань гімназистів» (вчитель-методист Ушакова Т.С.) та ін.

Отже, конференція ще раз довела, що перед викладачем, учителем-словесником сьогодні стоїть завдання не просто дати учням, студентам певні знання з української мови, а виховати мовну особистість, здатну досконало володіти усіма мовними засобами в різних мовленнєвих ситуаціях. А це висуває нові вимоги до фахової підготовки майбутнього вчителя-словесника, здійснюється вона у процесі викладання всіх лінгвістичних дисциплін, але курс сучасної української літературної мови в цьому процесі займає особливе місце.

КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ