Науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної психології»

23 травня 2013 року науковці Київського міжнародного університету взяли участь у науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної психології».

Організатори – Інститут психології та соціально-політичних наук Київського міжнародного університету (директор – професор Пилипенко О.І.) та Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (директор – член-кореспондент НАПН України Слюсаревський М.М.).

Подія стала визначною для вітчизняної психологічної науки. У роботі конференції взяли участь як провідні науковці, так і молоді вчені, студентство, що сприяло обміну думками з приводу нових напрямків і технологій психологічного дослідження, дало її учасникам можливість почерпнути багато нової і корисної інформації.

У наукових доповідях, виголошених на пленарному засіданні, обговорювалися питання актуальності проблем природи психіки для сучасної психології (Татенко В.О. – член-кореспондент НАПН України); проблем гендерних стереотипів у сучасній школі (Абрамян Н.Д. – доцент КиМУ); особистісних практик конструювання життя (Титаренко Т.М. – член-кореспондент НАПН України); глобалізації психології: глобальні виклики і локальні закономірності (Найдьонова Л.А. – професор Ін-ту соціальної та політичної психології НАПН України); теоретичних і прикладних засад когнітивної психології спілкування (Казміренко В.П. – професор); соціально-психологічної аксіології превентивної роботи (Пилипенко О.І. – професор КиМУ) та ін.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику «Психологічні науки: проблеми та здобутки».

КиМУ КиМУ КиМУ
КиМУ КиМУ КиМУ