ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання філології»

II Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання філології», проведена кафедрою германської філології КиМУ (завідувач – проф. Мизин Т.О.) 23 березня 2013 року, об’єднала науковців з понад 15 навчальних закладів з усієї України. Серед них: Київський національний лінгвістичний університет, Буковинський державний фінансово-економічний університет, Державний економіко-технологічний університет транспорту, Львівський національний університет імені Івана Франка, Київський інститут перекладачів та ін.

Словотворчі тенденції германських мов, проблеми когнітивістики, стилістики, інновації в політичному дискурсі, явище міжкультурної комунікації та багато інших питань обговорювалися під час роботи конференції. Зокрема, у доповідях учасників пленарного засідання знайшли відображення:

словоскладання і образність в англомовній картині світу (проф. Омельченко Л.Ф.,  Київський міжнародний університет; доц. Соловйова Л.Ф., Житомирський державний університет ім. І. Франка); характеристики комунікативної діяльності персонажів (на матеріалі п’єси Т. Бернгарда «Іммануїл Кант») (доц. Ольховська Н.С., Київський міжнародний університет); онтологія лінгвістичного лакунікону: слова та кластери – lac-етимонів (доц. Анохіна Т.О., Київський національний лінгвістичний університет); структурні особливості термінів-словосполучень технічної галузі ( доц. Ворначев А.О., Державний економіко-технологічний університет транспорту) та ін.

Наукові дослідження близько 100 науковців були представлені під час роботи шести секцій і відображали динаміку розвитку англійської мови, направлення на розкриття її потенціальних можливостей у процесі реального використання.
Наукові дослідження учасників конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць Київського міжнародного університету «Актуальні питання філології».

КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ