Всеукраїнська науково-практична конференція «Підсумки розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність»

22 роки існування української економіки поза межами всесоюзної планової системи, нелегкий шлях до ринкових засад ведення бізнесу нині складно схарактеризувати у винятково позитивному ключі. Більшість нинішніх досягнень, які дозволяють Україні залишатися на плаву, обумовлені запасом міцності, що залишився з радянських часів, коли були побудовані всі найбільші підприємства та інфраструктурні об’єкти країни. Але й потенціал української економіки все ще залишається високим. 22 листопада 2013 року перспективи реалізації цього потенціалу, уроки, які необхідно винести з економічних криз і прорахунків керівництва держави, обговорювались під час Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підсумки розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність», організованої економічним факультетом КиМУ (декан факультету – д.е.н., професор Резнік Н.П.).

У роботі конференції взяли участь представники 17 навчальних закладів, серед них: Національний університет державної податкової служби України, НДЕІ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Уманський державний педагогічний університет, Московська академія економіки і права; викладачі та студенти Київського міжнародного університету.

З вітальним словом до учасників конференції виступила декан економічного факультету КиМУ, професор Резнік Н.П., наголосивши на важливості обміну науковими дослідженнями, думками серед науковців з усієї України, насамперед у такий переломний для української економіки момент напередодні підписання Україною договору про асоціацію з Європейським Союзом. Надія Петрівна відмітила небувалу кількість наукових статей, які отримав оргкомітет і які ввійдуть до збірника наукових праць за результатами конференції, підтверджуючи тим самим актуальність обговорюваних тем.

Крім того, учасників конференції привітали Старостенко Г.Г., професор Національного університету державної податкової служби України; Воронов М.П., помічник-консультант народного депутата України; Плющ І.В., менеджер зі зв’язків з громадськістю редакції всеукраїнської професійної газети «Все про бухгалтерський облік», яка нагородила найактивніших студентів спеціальним дипломом газети.

Під час роботи конференції були заслухані доповіді учасників, зокрема:

  • проблеми ефективності державного управління знайшли відображення у доповіді завідувача відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку НДЕІ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Щукіна Б.М.: «…Потрібні зміни в системі державного регулювання української економіки. Натомість усі українські уряди використовували в дійсності однакові методи управління, які часто виявлялися неефективними…»;
  • оцінку ефективності державного управління соціальною сферою, зокрема, у медичній галузі, дала доцент кафедри економіки, обліку та аудиту Європейського університету Горобець О.М.: «…Медична реформа в Україні не приводить наразі до якихось ефективних результатів. Абсурдним є оцінювання змін у медичній галузі за кількістю ліжко-місць…»;
  • джерела фінансування підприємств та оптимізацію структури капіталу розкрила у своїй доповіді студентка III курсу економічного факультету Авакян Меланія;
  • власні дослідження у сфері підвищення ефективності виробництва представила студентка III курсу економічного факультету Рибало Марія.

Активне обговорення тематики конференції тривало під час роботи шести секцій:

  • Економічна теорія та економічна політика.
  • Фінансове забезпечення та банківська справа.
  • Розвиток міжнародних відносин, проблеми економічної глобалізації та інтеграції.
  • Менеджмент інноваційної, інвестиційної, та зовнішньоекономічної діяльності.
  • Економіка, організація та управління підприємствами, галузями та комплексами: новітні підходи та проблеми практики.
  • Соціальна політика, соціальні процеси і зміни, пов’язані з персоналом підприємства.

Підводячи підсумки конференції, декан економічного факультету, професор Резнік Н.П. подякувала всім за активну участь і відмітила важливість конференції для процесу розбудови України саме як європейської держави та для підвищення ролі науки в процесі розвитку економіки.

КиМУ КиМУ
КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ