VI Студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми лінгвістики»

Проблеми та лінгвістичні дослідження в умовах глобалізації стали темою досліджень у нашій країні не тільки науковців, а й студентів вишів, які здобувають кваліфікацію в галузі іноземної філології. Так, 12 грудня 2013 року в Київському міжнародному університеті відбулась VІ Студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми лінгвістики», у якій взяли участь студенти Інституту лінгвістики (директор – доцент Лавриненко О.О.; завідувач кафедри германської філології, доцент Ольховська Н.С.). Робочі мови конференції: українська, англійська, іспанська, німецька. Модератор – Верета Ю. – студентка ІV курсу спеціальності «Переклад».

Вітаючи учасників конференції, Лавриненко О.О. зазначив важливість наукових досліджень у сфері сучасної лінгвістики, закликав студентів продовжувати, поглиблювати їх, зосереджуючи увагу на динамічних процесах розвитку слова та його функціонування в різних стилях і жанрах.

На пленарному засіданні виступили з доповідями 8 студентів, які представили власне бачення тих чи інших питань лінгвістики, зокрема:

  • Шульженко Д., студентка ІІ курсу, у доповіді «American Idioms in the English Language (Американські ідіоми в англійській мові)» (науковий керівник – професор Мірошніченко В.І.) розкрила питання розвитку лінгвістичної науки з урахуванням процесу впливу американізації (американський спосіб життя, культура, бізнес-моделі, політичні доктрини) на відповідні області країн світу, адже нині особливий статус американського варіанта англійської мови у світі і його вплив на британський варіант визнається все більшим колом лінгвістів;
  • доповідь студентки II курсу Ягодини А. (науковий керівник – доцент Ольховська Н.С.) «10 правил вивчення іноземної мови від Като Ломб» привернула увагу учасників конференції методикою вивчення іноземних мов відомої угорської перекладачки, яка знала 16 мов і виклала власний метод у книжці «Як я вивчаю мови»;
  • у доповідях студентів знайшли також висвітлення питання полісемії в англійських словах – «Polisemy in English Words» (Оболонська О., ІV курс, науковий керівник  –  професор Лутковська Н.М.); клауд технології як одного зі способів навчання та вивчення іноземних мов – «Cloud Technology as One of the Ways of Teaching and Studying Foreign Languages» (Рабенок І., ІІ курс, науковий керівник  –  професор Мірошніченко В.І.).

«Особливості вживання студентського сленгу у Великобританії» (Філімоненко К., ІV курс, науковий керівник - викладач Долбіна В.К.); «Сленг як одиниця вираження розмовної німецької мови» (Карамавров М., ІV курс, науковий керівник – доцент Борисенко Ю.А.); «Das Konzept der interkulturellen Kommunikation des europäischen Raums» (Концепт міжнародної комунікації європейського простору) (Верета Ю., ІV курс, науковий керівник – доцент Борисенко Ю.А.); «La fiesta Virgen de Pilar» (Покровителька Іспанії Свята Пілар) (Лозанова І., ІV курс, науковий керівник – доцент Кучер В.В.) також викликали інтерес, дискусії учасників конференції.

Після пленарного засідання обговорення доповідей продовжились у чотирьох секціях, де виступили 36 студентів. Наукові дослідження учасників студентської конференції будуть опубліковані в збірнику наукових праць «Актуальні питання філології», який видає Інститут лінгвістики Київського міжнародного університету.

Конструктивна атмосфера конференції давала змогу кожному учаснику продемонструвати власну мовленнєву та фахову компетенції.

КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ
КиМУ КиМУ КиМУ