V Студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми лінгвістики»

Науково-дослідна робота студентів — важливий чинник ефективності професійної підготовки фахівців з вищою освітою.

Саме систематична участь студентів у дослідницькій діяльності під керівництвом викладачів (вивчення технологій і методик досліджень, пояснення явищ і процесів, зв'язків і взаємин, обґрунтування фактів) може сприяти певній об'єктивній значущості та новизні суб'єктивного характеру "відкриттів" студентів.

20 грудня 2012 року став Днем науки для студентів Інституту лінгвістики КиМУ, до якого долучилися студенти ще 2 інститутів: Ін-ту журналістики та Ін-ту телебачення, кіно і театру КиМУ, які взяли активну участь у V Студентській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми лінгвістики», організатором якої стала кафедра германської філології (завідувач – професор Мизин Т.О.).

Робочими мовами були українська, англійська, а метою — обговорення й публікація результатів досліджень студентів, магістрантів з актуальних проблем лінгвістики, перекладознавства, літературознавства та демонстрація шляхів використання іноземних мов у майбутній професійній діяльності. Цього року формат проведення конференції був дещо змінений: модератором пленарного засідання була не викладач, а студентка магістратури Інституту лінгвістики Коновал Анна. Наукові керівники – професори Т.О. Мизин, Н.М. Лутковська; доценти Т.М. Івашина, Ю.А. Борисенко; викладачі В.К. Долбіна, Н.М. Щудла, І.Б. Тимошенко, М.В. Мазур, Т.О. Горошанська — уважно слухали виступи студентів, роблячи помітки, і готові були в будь-який час проаналізувати проведені наукові дослідження.

Конференція надала максимальні можливості 55 студентам представити результати своїх наукових пошуків завдяки збору, систематизації, аналізу, порівняння та зіставлення інформації за вибраними темами, зокрема:

  • «Льюїс Керролл і вікторіанська епоха» (англійська, Макіян Ш., ІІІ курс);
  • «Проблемно-тематична своєрідність романів Ернеста Хемінгуея» (англійська, Кадем М., магістратура);
  • «Переклад англійських фразеологізмів та ідіом» (Чолохян А., IV курс);
  • «Особливості моделювання художнього світу в англомовній драматургії» (Даценко В., магістратура);
  • «Тенденції розвитку сучасної англійської мови» (англійська, Безбородова Ю., ІІІ курс);
  • «Орфографічні та граматичні спрощення германських мов» (англійська, Верета Ю., ІІІ курс).

Після пленарного засідання учасники конференції продовжили роботу в 4 секціях, де змогли продемонструвати використання іноземної мови як інструменту для професійного спілкування, обміну знаннями й досвідом.

Наукові дослідження учасників студентської конференції будуть опубліковані в Збірнику наукових праць «Актуальні питання філології», який видає Інститут лінгвістики Київського міжнародного університету.

КиМУ КиМУ КиМУ
КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ
КиМУ КиМУ