Круглий стіл з нагоди Дня створення Організації Об'єднаних Націй

22 жовтня 2012 року в Київському міжнародному університеті відбувся круглий стіл на тему: «Роль і місце ООН у побудові безпекового світового простору в ХХІ столітті» (з нагоди дня заснування Організації Об’єднаних Націй).

Організатори – Ін-тут міжнародних відносин (директор - професор Тіменко І.В.), Центр інформації, міжнародних та громадських зв’язків (керівник – доцент Чучковська О.М.). Модератор круглого столу – доктор політичних наук, проректор з питань розвитку Університету, професор Некряч А.І., відкриваючи круглий стіл, привітала присутніх від імені президента КиМУ, професора Хачатуряна Х.В. та акцентувала увагу на важливості тем обговорення, насамперед для майбутніх політологів-міжнародників.

У роботі круглого столу взяли участь: представники Представництва ООН в Україні, викладачі, аспіранти та студенти магістратури Ін-ту міжнародних відносин КиМУ.

З доповіддю «Гендерний підхід як важливий складник у діяльності ООН» виступила Кисельова Оксана Олександрівна – кандидат філософських наук, Національний координатор Програми ООН Жінки представництва ООН в Україні. У своїй доповіді Оксана Олександрівна зазначила, що гендерна рівність – одне з основних прав і надважливий фактор у зближенні України з глобальними лідерами за економічним розвитком, наукою, освітою та культурою. Останніми кількома роками досягнуто значного прогресу в розробленні та зміцненні національних механізмів гендерної рівності в Україні згідно з конституційними та правовими зобов’язаннями держави на національному й міжнародному рівнях. Наразі для України важливо підтримати вже досягнутий прогрес у гендерних трансформаціях, незважаючи на фінансово-еконономічну кризу та обмеження бюджетних видатків на соціальну сферу.

У виступах учасників круглого столу були висвітлені такі теми як:
  • «Діяльність угруповання The Anonymous як виклик трендам у сучасній світовій політиці» (Борисенко Д.О. – викладач кафедри міжнародної інформації та інформатики Ін-ту міжнародних відносин КиМУ);
  • «Чи ефективна ООН для світової безпеки?» (Марченко Анна, студентка магістратури Ін-ту міжнародних відносин КиМУ);
  • «Основні перспективи розвитку ООН у врегулюванні міжнародних конфліктів» (Гюльалієва Інна, студентка магістратури Ін-ту міжнародних відносин КиМУ) та інші.
Студенти отримали відповіді на питання:
  • «Які проблеми гендерної політики існують саме в Україні і як вони розв’язуються?»;
  • «Проблеми реформування ООН, яких напрямків діяльності ООН вони торкнуться?» та інші.

Підсумки роботи круглого столу підвела професор Некряч А.І., звернувши увагу його учасників на діяльність ООН як універсальної і унікальної організації світової спільноти.

КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ