Круглий стіл «Україна за 20 років незалежності: здобутки та перспективи»

Розбудова економіки України, відновлення вітчизняного виробництва, стабілізація економічних позицій країни – далеко не повний перелік факторів, які сприятимуть розквіту нашої держави. Цінним є те, що сучасна молодь вже на студентській лаві прагне аналізувати і пропонувати своє бачення вирішення проблем, що і відбувалось 28 листопада 2012 року під час роботи круглого столу на тему: «Україна за 20 років незалежності: здобутки та перспективи».

Активну участь в роботі круглого столу взяли студенти І-ІІ курсів магістратури спеціальності «Міжнародні економічні відносини» та IV курсу Економічного факультету, для яких доповідь на заході була своєрідним тренуванням перед участю у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових праць з природничих та гуманітарних наук, який буде проходити протягом грудня 2012 року і січня 2013 року. Оцінювали їхні концепції, ідеї, гіпотези й робили слушні зауваження корифеї економіки – професор Швайка М.А. – директор НДІ з економічних і гуманітарних проблем КиМУ, професор кафедри міжнародних економічних відносин Троненко В.І.

Організатор круглого столу – кафедра міжнародних економічних відносин (завідувач - доцент Рожкова Т.С.).

У своєму виступі професор Швайка М.А. навів приклади виходу інших країн з кризи шляхом політики активного державного регулювання (Ф. Рузвельт, США; Ф. Ліс Німеччина), політики розвитку Китаю.

Доцент Рожкова Т.С. зупинилась на проблемах та перспективах економічного розвитку в період трансформаційних процесів та інтеграційних важелів глобалізаційно-цивілізаційних тенденцій. У своїх виступах студенти висвітлювали своє бачення стану та розвитку української і світової економіки:

  • Гарматюк Олена — «Державне регулювання зовнішньої політики України як члена СОТ»;
  • Дьомін Олександр — «Сутність і структура світового ринку послуг»;
  • Гончаров Володимир — «Тіньові економічні процеси в Україні»;;
  • Єлисейцева Ірина — «Зовнішньоторгівельна політика Йорданії»;
  • Мещанінова Кароліна — «Експортний потенціал України на світовому ринку послуг»;
  • Бесчасний Олександр — «Роль об'єктів права інтелектуальної власності в світовій економіці»;
  • Шинкарук Вікторія — «Проблеми залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України».

Теми виступів студентів на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових праць були схвалені науковцями Університету, тож бажаємо всім успіхів, перемог на науковій ниві.

КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ