Круглий стіл «Юридичні аспекти проведення виборів народних депутатів України 2012 року»

21 грудня 2012 року Юридичним інститутом Київського міжнародного університету був проведений круглий стіл на тему: «Юридичні аспекти проведення виборів народних депутатів України 2012 року».

Організатори: кафедра теорії та історії держави і права (завідувач доцент Богашов О.А.) та кафедра кримінального права і процесу (завідувач доцент Тернавська В.М.).

Під час обговорення теми учасники круглого столу зосередили увагу на актуальних проблемах юридичного супроводу виборчого процесу, представили свої дослідження щодо методів і шляхів їх вирішення в європейських країнах.

У доповіді «Проблема юридичного супроводу чергових виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року» доцент Богашов О.А. висвітлив складові юридичного супроводу, акцентуючи увагу на необхідності прийняття в Україні кодифікованого виборчого акту, самостійного вивчення системи правової організації юридичної служби суб'єкта виборчого процесу в межах окремої навчальної дисципліни або блоку дисциплін при підготовці фахівців з права.

Панченко В.О., доцент кафедри теорії та історії держави і права, у доповіді «Вічова традиція князівської влади в Києві XI-XII ст.ст.» розкрив систему контролю влади Великого князя давньоруської держави з боку народних зборів (віча), як приклад народовладдя древніх часів.

Студенти Іванов Олександр (ІІ курс), Ніщіменко Олексій (ІІІ курс), Драченко Дмитро (ІІІ курс) представили конституційно-правову і порівняльну характеристику порядку реєстрації кандидатів у депутати парламенту України та Російської Федерації, результати міжнародного спостереження, фальсифікацій під час проведення виборів народних депутатів України 28 червня 2012 року.

Грибовська Тетяна (ІІ курс), Черук Наталя (ІІІ курс), Олещук Адріана (ІІІ курс) досліджували досвід Республіки Франція в кодифікації виборчого законодавства, організацію місцевих виборів в Італії та проведення місцевих виборів в Російській Федерації.

Тож, підводячи підсумок роботи круглого столу, його учасники засвідчили існування проблем політико-правового характеру у проведенні виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року і вважають за доцільне звернути увагу розробників виборчого законодавства та громадськості на необхідність:

  • прийняття кодифікованого виборчого акту в Україні;
  • урахування досвіду зарубіжних країн при вдосконаленні виборчого законодавства України;
  • запровадження системи реагування та опрацювання висновків міжнародних спостерігачів;
  • посилення контролю правоохоронних органів за фактами електоральної корупції;
  • запровадження додаткової санкції електоральної відповідальності для суб'єктів виборчого процесу.
КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ
КиМУ КиМУ