XVII Міжнародна студентська науково-практична конференція «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії»

XVII Міжнародна студентська науково-практична конференція «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії», яка відбулась у Київському міжнародному університеті 7 квітня 2012 року, стала місцем обговорення сучасного стану інтеграції України до ЄС, недоліків і переваг, тих змін, що відбуваються в Україні на цьому шляху.

У роботі конференції взяли участь і виступили з привітаннями учасників конференції:
  • президент Університету, професор Х.В. Хачатурян;
  • проректор з наукової роботи КиМУ, професор Савченко Л.А.;
  • директор НДІ з економічних і гуманітарних проблем КиМУ, професор Швайка М.А.;
  • активіст національного відродження Левко Лук'яненко; науковці США, Польщі, Китаю.

Оголошено було вітання учасникам конференції від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Цікавими й змістовними були виступи студентів Університету, які представили власні наукові дослідження, бачення перспектив входження України до європейської спільноти та шляхів трансформації політичної системи України:

«Політична система України – шляхи становлення і трансформації» – Шульга О., студент Інституту психології та соціально-політичних наук (науковий керівник – проф. Клімаш А.І.);

«Конкурентні стратегії ТНК в умовах глобалізованого світового господарства» – Лозинський І., студент Інституту міжнародних відносин (науковий керівник – проф. Коміренко В.І.);

«Досвід врегулювання баскського етнополітичного конфлікту» – Панас Т., студентка Інституту міжнародних відносин (науковий керівник – проф. Козлітін В.Д.);

«Кібертероризм як елемент міжнородно-інформаційних відносин» – Малюх Б., студент Інституту міжнародних відносин (науковий керівник – проф. Коломієць В.Ф.);

«Незаконне збагачення та відмежування його від одержання хабаря» – Піцур М., студентка Юридичного інституту (науковий керівник – проф. Клименко В.А.) та ін.

Позиція молодого покоління фахівців, покликаного забезпечити входження України до Євросоюзу, формується завдяки дослідницькій роботі в наукових студентських товариствах і гуртках, яких у Київському міжнародному університеті – 98. Науковці Університету бачать своє завдання в тому, щоб допомогти студентам, які цікавляться різними науковими проблемами, зробити перші надійні кроки в науково-дослідницькій роботі. Успішно діють в Університеті наукові школи професорів Хачатуряна Х.В., Савченко Л.А., Іванченко Р.П., Артемової Л.В., Ющука І.П., Троненка В.І., Мушкудіані О.Н. І не дивно, що з кола випускників Київського міжнародного університету за останні 8 років 10 осіб захистили кандидатські дисертації з лінгвістики й права і працюють в різних навчальних закладах, серед них і в КиМУ. Наприклад, директор Інституту лінгвістики КиМУ, доцент Лавриненко О.О. (кандидат філологічних наук); директор Юридичного інституту, доцент Телестакова А.А. (кандидат юридичних наук); 4 викладачі-аспіранти виходять на захист кандидатських дисертацій уже в 2012 році.

Після пленарного засідання робота конференції продовжувалась у 14 секціях, на яких виступили 144 студенти. Матеріали конференції (понад 300 статей) будуть опубліковані в збірнику «Молодий будівничий України». Хід конференції висвітлювався ЗМІ: ТРК «5 канал», газета «Постскриптуп плюс», програма «Студентський квиток» (КиМУ).

КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ КиМУ