Майстер-клас Мартинова А.Ю. «Організація праці студента під час проведення наукового дослідження»

3 березня 2012 року для студентів IV курсу Інституту міжнародних відносин у межах вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» (викладач – директор НДІ глобалізації і європейської інтеграції КиМУ, доктор історичних наук, професор Козлітін В.Д.) був проведений майстер-клас «Організація праці студента під час проведення наукового дослідження» Мартиновим А.Ю., доктором історичних наук, провідним науковим співробітником відділу всесвітньої історії і міжнародних відносин Інституту історії України НАН України. Андрій Юрійович – відомий учений, коло наукових інтересів якого охоплює проблеми новітньої європейської історії, зокрема, історії Німеччини, політичні аспекти глобалізації, сучасних міжнародних відносин і зовнішної політики України. Він – автор понад 100 наукових публікацій, серед них п’ять монографічних досліджень.

Організатор майстер-класу проф. Козлітін В.Д., представляючи гостя студентам, які розпочали роботу над бакалаврською роботою, наголосив на меті проведення заходу: через безпосереднє спілкування з практичним науковцем вони мають змогу зрозуміти специфіку цього виду людської діяльності, обговорити питання методології оформлення апарату науково-дослідницької роботи, і заохотив учасників до дискусії.

У лекційній частині Мартинов А.Ю. зупинився на значенні внутрішньої мотивації для проведення наукових досліджень, питанні автентичності джерел інформації, особливості роботи з історіографією і кінцевою метою роботи дослідника.

Жвавий інтерес студентів до запропонованої теми підтвердила велика кількість їхніх запитань щодо практичного боку досліджень (зокрема, соціологічних опитувань); оформлення посилань (архіву автора); обґрунтування власної позиції та наукової новизни; особливості навчання в інформаційну добу; складання плану і його корекції під час написання бакалаврської роботи; класифікації зібраного матеріалу; питання наукової стилістики тощо.

Завершуючи зустріч зі старшокурсниками, досвідчені науковці підкреслили, що майбутній науковець повинен мати сміливість брати на себе відповідальність і відстоювати власну точку зору, а найголовніше – докладати зусиль до проведення якісного дослідження та підготовки оригінального наукового тексту.