ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку освіти України в умовах Болонської системи навчання»

Нині процес входження української освіти в європейський освітній простір асоціюється із Болонським процесом, метою якого є створення єдиного європейського наукового й освітнього простору, поліпшення працевлаштування через забезпечення мобільності громадян на європейському ринку праці. Ідеться про порівняння освіти, безперервне підвищення її якості в підготовці висококваліфікованого фахівця, що здійснюється як наскрізна, послідовна, цілісна система: учень-студент-фахівець, у реалізації стандартів освіти сучасності в їх змістовному і організаційному вираженні.

Саме «Стану та перспективам розвитку освіти України в умовах Болонської системи навчання», досягненням та існуючим проблемам з огляду набутого досвіду і була присвячена ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція, яка відбулася 30 березня 2012 року в Київському міжнародному університеті. Організатор – кафедра педагогічної майстерності КиМУ (завідувач – доктор педагогічних наук, професор Артемова Л.В.).

Окрім викладачів і аспірантів Київського міжнародного університету, у роботі конференції взяли участь науковці 10 вищих навчальних закладів України.

Було заслухано 23 доповіді, у яких піднімалася така проблематика: здійснення педагогічного контролю у світі за Болонською системою (професор Артемова Л.В., Київський міжнародний університет); проблеми підготовки дошкільних педагогів до використання комп’ютерних технологій у дошкільних навчальних закладах (професор Рогальська І.П., Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини); підготовка педагога до моделювання освітнього середовища (доцент Гавриш Р.Л., Полтавський інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. Остроградського); методологічні основи поняття «інтенсифікація студентів» (аспірант Рижкова А.Ю., Харківський національний педагогічний університет ім. Г. Сковороди); методологічні підходи до формування соціально-моральної готовності курсантів до професійної діяльності (Омельченко М.І., викладач Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля); використання вітчизняного історико-педагогічного досвіду в запобіганні негативних проявів у поведінці дітей (доцент Пихтіна Н.П., Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя); волонтерство в соціальних і освітніх процесах: закордонний досвід глобальних комунікацій (професор Пилипенко О.І., Київський міжнародний університет) та інші.

Усі доповіді будуть опубліковані у фаховому виданні КиМУ «Педагогічна теорія і практика».

КиМУ КиМУ КиМУ