І Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання філології»

І Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання філології», яка проходила в Київському міжнародному університеті 16 березня 2012 року, була підготовлена кафедрою германської філології на чолі із завідувачем, кандидатом філологічних наук, професором Мизин Т.О. Конференція, у якій взяли участь науковці з Хмельницького національного університету, Міжрегіональної академії управління персоналом, Київського інституту перекладачів, інших ВНЗ України, а також незалежний журналіст з Німеччини (м. Мюнхен) Матіас Клюге, була присвячена питанням мовної та концептуальної картин світу; проблемам концепту; розвитку лексико-семантичної структури певних концептів; теорії тексту й дискурсу; лінгвістичним, структурним, функціональним характеристикам різних типів дискурсу; композитології; методики викладання іноземних мов і перекладу.

Викладачі кафедри германської філології КиМУ, де працює наукова школа «Актуальні питання композитології» під керівництвом ученої-філолога проф. Омельченко Л.Ф. над науково-дослідницькою темою «Актуальні проблеми германського мовознавства в контексті когнитивно-дискурсивної парадигми», представили власні наукові розвідки.

Під час пленарного засідання з доповідями виступили:
  • Омельченко Л.Ф., доктор філологічних наук, професор кафедри германської філології КиМУ, «Фоновий аспект англійської композитології»;
  • Ольховська Н.С., кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології КиМУ, «Особливості репрезентації концепту «смерть» у драматургічних текстах Томаса Бернгарда»;
  • Харченко О.В., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і практики перекладу Міжрегіональної академії управління персоналом, «Комічний переклад і його американський різновид»;
  • Нагнибіда Л.С., старший викладач кафедри іноземної мови і методики викладання Хмельницького національного університету, «Структурно-семантичні типи термінів метафор у межах терміносистеми «мистецтво»;
  • Дмитрошкін Д.Е., викладач англійської мови кафедри практики іноземної мови та методики викладання Хмельницького національного університету, «Гра слів з власними назвами в складі телескопічних утворень американської та канадської терміносистеми хокею».

Далі конференція продовжила роботу в шести секціях.